Броят на членовете на ЕП ще намалее от 751 на 705, когато Обединеното кралство напусне ЕС, освобождавайки място за възможни нови държави в ЕС.

Освен намаляването на числеността на Парламента от 751 на 705 избрани представители предложеното ново разпределение на местата, одобрено от Парламента в сряда, ще остави 46 от 73-те освободени от Обединеното кралство места в резерв след Брекзит.

Една част от тези 46 места в резерв или всички те може да бъдат разпределяни между нови държави, присъединяващи се към ЕС, или да бъдат запазени свободни, за да остане институцията по-малка.

Ново разпределение на местата между 27-те държави членки

Останалите 27 места от Обединеното кралство ще бъдат разпределени между 14 държави членки, които в момента са по-слабо представени, за да бъде преодолян проблема с непропорционалното представителство в Парламента.

Предложено разпределение на местата (таблица)

Освен това евродепутатите подчертават, че разпределението ще се осъществи само ако Обединеното кралство излезе от ЕС. В противен случай ще се запази настоящото положение.

Паневропейски избирателни списъци

Предложението на Комисията по конституционни въпроси за избирането на определен брой евродепутати от транс-европейска избирателна листа беше отхвърлено от пленарната зала.

Предложението за промените в числеността и разпределението на местата в ЕП беше прието с 431 гласа „за“ срещу 182 „против“ и 61 „въздържал се“.

Цитати

Съдокладчикът Данута Хюбнер (ЕНП, Полша) заяви: „Във времена, в които демокрацията като система е поставена под съмнение, е наш дълг отново да запалим страстта на гражданите към нея. Надявам се, че можем да направим стъпка в правилната посока, като одобрим едно ново разпределение на местата в Европейския парламент, което е справедливо, следва обективни принципи и спазва Договорите за ЕС“.

Съдокладчикът Педру Силва Перейра (С&Д, Португалия) каза: „Това гласуване е важна крачка напред за европейската демокрация. Новото разпределение на местата означава, че ще намалим общия брой на членовете на ЕП от 751 на 705, като същевременно гарантираме, че нито една държава членка няма да загуби места. Понастоящем непропорционално представените държави ще получат 27 от 73-те места на Обединеното кралство, след като Великобритания напусне ЕС. Това ще превърне Европейския парламент в едно по-справедливо отражение на гражданите, които представлява“.

Момчил Неков (С&Д, България) коментира: „Аз не подкрепих предложението относно бъдещия състав на Европейския парламент, защото смятам, че първо трябва да бъде преразгледан принципът за разпределение на мандатите. България остава и една от ощетените страни, тъй като оставаме само със 17 представители, вместо например 18, докато при съседна Румъния и за Полша се гласува ръст. Водещ трябва да бъде броят граждани на дадена държава в целия ЕС, а не населението ѝ. Населението у нас се свива, но броят на всички български граждани, имащи право на глас за представители в Европейския парламент, остава сравнително постоянен, защото голяма част от напусналите страната живеят в ЕС. Това не е случаят само у нас и трябва да бъде взет предвид при каквото и да е преразпределение на местата за единствените директно избрани представители на българските граждани на ниво Европейски съюз“.

Следващи стъпки

След като предложението беше прието от Парламента, следва Европейският съвет (правителствени и държавни ръководители) да вземе единодушно решение. След това Парламентът трябва да се произнесе окончателно с гласуване „за“ или „против“. Съставът на ЕП за периода 2019 – 2024 г. е една от темите, която ще се обсъжда от държавните и правителствени ръководители в ЕС по време на неформалната среща на върха през февруари.

Допълнителна информация

Според Член 14(2) от Договора за Европейския съюз броят на евродепутатите в Парламента не може да надвишава 750, плюс председателя. Също така представителството на гражданите е „регресивно пропорционално“ с минимален праг от шест представители за държава членка. Нито една държава членка не може да получи повече от деветдесет и шест места.

Казано по-просто, „регресивно пропорционалното“ представителство трябва да отговаря на две изисквания:

1.     по-малка държава не бива да получава повече места от по-голяма; и

2.     съотношението население/места трябва да се увеличава с нарастването на населението, преди да се закръгли до цяло число.

Източник: Европейски парламент