Брюксел

Европейската комисия представя днес — преди неформалната среща на лидерите на 23 февруари 2018 г. — различни варианти за нов и модерен дългосрочен бюджет на ЕС, който да осигури ефикасно постигане на неговите приоритети след 2020 г., както и финансовите последици от тези варианти.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: Когато говорим за бюджети, не говорим за счетоводство, а за приоритети и амбиции. Чрез тях нашето бъдеще намира израз в конкретни цифри. Така че нека първо поговорим за това каква Европа искаме. След това страните членки трябва да подкрепят амбициите си със съответните финансови средства.И въпреки че всички ние трябва да сме наясно, че обичайната практика не е сред вариантите, които ще се разглеждат в тази предстояща дискусия, аз твърдо вярвам, че можем да постигнем невъзможното и да се споразумеем за бюджет, при който всички да бъдат нетни получатели.

На неформалната си среща на 23 февруари лидерите на Европейския съюз ще обсъдят начините за адекватно финансиране и превръщане в реалност на приоритетите, които те определиха за Съюза на 16 септември 2016 г. в Братислава и на 25 март 2017 г. в Рим. Двата елемента — определяне на общи приоритети и осигуряване на средства на Съюза, за да ги реализира, са неразделни.

Комисията допринася към тази важна дискусия по три начина: първо, като предоставя необходимите факти за бюджета на ЕС, ползите от него, неговите постижения и добавена стойност. Второ, като изготвя сценарии, показващи финансовите последици от различните възможности за избор на политика. И трето, като показва какви ще бъдат последиците за студентите, изследователите, инфраструктурните проекти и много други в случай, че приемането на новия бюджет на ЕС бъде забавено.

Варианти за бъдещия бюджет на ЕС

Когато се обсъжда колко амбициозни ще са действията на ЕС в области като защита на външните граници на Съюза, подкрепа за истински Европейски съюз за отбрана, помощ за цифровата трансформация на Европа или повишаване на ефективността на политиките на ЕС в областта на сближаването и селското стопанство, е важно лидерите да са наясно какво конкретно означава направеният от тях избор по отношение на финансирането на равнище ЕС. Именно това се опитва да направи днес Комисията, като показва количественото изражение на финансовите последици от различните възможни варианти на политика. Това не са предложенията на Комисията, а представяне на варианти въз основа на идеите, често предлагани по време на публичния дебат. Тяхната цел е съсредоточаване на вниманието, стимулиране на дискусията и предоставяне на солидна фактологична база за вземане на важни решения в бъдеще.

Така например, ако лидерите се споразумеят да спазят често даваното обещание за подобряване на защитата на външните граници на ЕС, това ще струва между 20 и 25 млрд. евро за период от седем години, а цялостна система за управление на границите на ЕС би струвала до 150 млрд. евро. Ясно е, че всеки един от политическите приоритети — Европейският съюз за отбрана, подкрепата за мобилността на младите хора, реализирането на цифровата трансформация на Европа, подпомагането на изследванията и иновациите или подкрепата за истински Икономически и паричен съюз — ще се нуждае от подходящо финансиране, за да се превърне в реалност.

Модернизиране и финансиране на бюджета на ЕС

Комисията също така представя варианти за модернизиране на бюджета на ЕС, включително чрез засилване на връзката между целите на бюджета на ЕС и начина на неговото финансиране. Освен това тя представя възможности за укрепване на връзката — често наричана „ обвързаност с условия“ — между финансирането от ЕС и зачитането на неговите основни ценности.

Времето има значение за гражданите и предприятията

Бързото постигане на политическо споразумение за нов, модерен бюджет на ЕС ще бъде от решаващо значение, за да се демонстрира, че Съюзът е готов да работи активно по положителната си политическа програма, очертана в Братислава и Рим.

Комисарят по въпросите на бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер заяви: Не трябва да се повтаря злополучният опит от 2013 г., когато настоящият бюджет на ЕС бе договорен със значително закъснение. Ако отново има такова закъснение, повече от 100 000 финансирани от ЕС проекта в ключови области, като подкрепа за бизнеса, енергийна ефективност, здравеопазване, образование и социално приобщаване, няма да могат да започнат навреме, а стотици хиляди млади хора няма да могат да се възползват от обмен по „Еразъм+“ през 2021 г.

Освен че е желателно от политическа гледна точка, ранното постигане на споразумение е задължително поради практически съображения. Партньори и получатели на финансиране от ЕС — като се започне от студенти и изследователи и се стигне до проекти в областта на инфраструктурата, здравеопазването и енергетиката, както и национални и регионални органи, се нуждаят от правна и финансова сигурност и заслужават да я получат. Комисията насочва вниманието на лидерите към конкретни примери за отрицателния ефект, който едно забавяне ще има върху гражданите и предприятията в целия ЕС. Комисията вярва, че злополучният опит с късното приемане на настоящия бюджет на ЕС, довело до значителни закъснения в старта на новите програми и в постигането на приоритетите за финансиране, не бива да се повтаря.

Следващи стъпки

Европейската комисия ще представи официалното си предложение за следващия дългосрочен бюджет на ЕС през следващите месеци — най-късно в началото на май 2018 г. Междувременно Комисията ще продължи да изслушва мнението на всички заинтересовани страни, включително чрез обществените консултации относно приоритетите на ЕС, които започнаха през януари 2018 г.

Източник: Европейската комисия