Брюксел

Европейската комисия подсилва висшето си ръководство с цел постигане на значителен напредък през 2018/2019 г. и след това

Днес Европейската комисия взе решение за редица назначения, свързани с нейното висше управленско равнище. Назначаването на най-добрите хора на правилните позиции ще помогне на Комисията под председателството на Юнкер да постигне значителен напредък през 2018/2019 г. и след това.
Днешните решения за висшето ръководство засягат ключови стратегически области от работата на Комисията под председателството на Юнкер, като се започне от действията в областта на климата, научните изследвания, образованието, младежта и културата, през социални дейности и заетост до промени в Генералния секретариат и кабинета на председателя. Днешните назначения ще увеличат значително броя на жените генерални директори и заместник-генерални директори от едва 11% през 2014 г. до 36% сега. Това е резултат от ангажимента на председателя Юнкер да постигне целта от 40% до 31 октомври 2019 г.
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Тъй като остават още 20 месеца до края на мандата на тази Комисия, сега е най-подходящият момент да подсилим нашето висше ръководство, за да можем да изпълним решително стратегическия дневен ред на Европейския съюз. С попътния вятър в платната ни сега се нуждаем от опитни, енергични и силно мотивирани моряци, които да ни помогнат да насочим кораба си в правилната посока. Аз настоях за необходимостта да има повече жени на управленски позиции в нашите институции. И е добре да се види, че с днешните решения представителството на жените в длъжност генерални директори и заместник-генерални директори на Комисията ще се увеличи до 36%. Това е добър напредък, който трябва да продължим.“
Комисарят по въпросите на бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер заяви: „Като назначим най-добрите хора на правилните позиции, ние сме решени да използваме сегашните възможности и да изпълним нашата политическа програма. Ние надграждаме опита на нашето висше ръководство, като осигуряваме, че те продължават да служат на интересите на тази институция. Аз ще продължа да поставям силен акцент върху постигането на целта на председателя Юнкер за най-малко 40% жени в управлението на Комисията.“

1. Петима нови генерални директори на Комисията под председателството на Юнкер, две от които са жени.

Европейската комисия реши днес да назначи петима нови генерални директори, което не само ще увеличи броя на жените на ръководни длъжности, но също така ще подобри цялостното географско равновесие, включително назначенията от държавите членки, които се присъединиха към ЕС през 2004 г. и 2007 г. Назначенията включват:
– Темис Христофиду от Кипър ще бъде новият генерален директор в генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“: от ноември 2014 г. тя е началник на кабинета на Комисаря по въпросите на хуманитарната помощ и управлението при кризи Христос Стилианидис. Г-жа Христофиду е първата кипърка назначена за генерален директор. Като служител на Комисията от повече от 17 години, включително работата й като заместник-началник на кабинета на бившата комисарка по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу, г-жа Христофиду може да използва ценния опит и експертиза за новата си позиция и за изпълнението на заключенията от срещата на върха в Гьотеборг по въпросите на образованието и културата.
– Мариана Коцева от България ще бъде новият генерален директор на генерална дирекция „Евростат“: от юли 2012 г. тя е заместник-генерален директор на Евростат в Люксембург. Г-жа Коцева е първата българка назначена за генерален директор. Тя е и първата жена начело на европейската статистическа служба Евростат. С почти шест години трудов стаж в Евростат и десет години като генерален секретар, а след това и председател на Националния статистически институт на България, г-жа Коцева притежава всички необходими умения и опит за новата си позиция.
– Йоуст Корте от Нидерландия ще бъде новият генерален директор на генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“: от януари 2017 г. той е заместник-генерален директор на генерална дирекция“Търговия“. След като работи в продължение на повече от 31 години в Европейската комисия, включително шест години като заместник-генерален директор, г-н Корте носи със себе си необходимия богат опит за тази длъжност. След като изигра ключова роля в успешното договаряне на историческото съгласие за модернизиране на търговската защита на ЕС, г-н Корте ще спомогне сега за постигането на резултатите от срещата на върха в Гьотеборг за заетостта и растежа. Той също така ще ръководи работата на Комисията по предстоящото предложение за Европейски орган по трудовия пазар, обявен от председателя Юнкер в неговата реч за състоянието на Съюза през 2017 г. и ще подготви Европейският социален фонд за следващата многогодишна финансова рамка.
– Жан-Ерик Паке от Франция ще бъде новият генерален директор на генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“: от ноември 2015 г. той е един от тримата заместник-генерални секретари на Комисията под председателството на Юнкер. С 23-годишен опит в Европейската комисия, като част от най-скорошната си работа г-н Паке работи по подготовката на предложенията на Европейската комисия за задълбочаване на Икономическия и паричен съюз и за стратегията за индустриална политика. Като заместник-началник на кабинета на бившия комисар по политиката в областта на научните изследвания Филип Бюскен, а също така с опита си по Европейския семестър в сегашната си роля на заместник-генерален секретар, той е идеален за новата длъжност.
– Мауро Петричионе от Италия ще бъде новият генерален директор на генерална дирекция „Действия по климата“: от септември 2014 г. той е заместник-генерален директор в генерална дирекция „Търговия“. След 30 години работа в Европейската комисия и по-специално в дирекцията, занимаваща се с търговията, в последно време той служеше на Комисията в качеството си на главен преговарящ по търговските споразумения ЕС-Канада и ЕС-Япония. С успешното им приключване г-н Петричоне доказа, че притежава всички необходими умения и опит, за да се справи с чувствителни политически преговори. Той ще играе ключова роля за усилията към пълното прилагане на Парижкото споразумение – основен приоритет за Комисията под председателството на Юнкер.
Сегашните генерални директори Йос Делбеке (генерална дирекция „Действия по климата“), Мишел Серво (генерална дирекция“Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“) и Робърт Ян Смит (генерална дирекция“Научни изследвания и иновации“)ще станат специални съветници в Европейския център за политическа стратегия (EPSC, вътрешният мозъчен тръст на Комисията) за да съветват директно председателя и колежа на комисарите. Г-н Серво ще бъде старши съветник по въпросите на роботиката, изкуствения интелект и бъдещето на европейското трудово законодателство; г-н Делбеке ще бъде старши съветник за връзки с Европейския университетски институт във Флоренция и г-н Смит ще бъде старши съветник по въпроси, които ще бъдат определени по-късно.
С назначаването на г-жа Параскеви Мишу като първата жена генерален директор за „Миграция и вътрешни работи“ от 1 март и Жан-Ерик Паке като генерален директор на генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ от 1 април, два от трите поста на заместник-генерални секретари се публикуват днес, за да бъдат запълнени възможно най-бързо и най-късно до април 2018.

2. Петима нови заместник-генерални директори, четири от които са жени

Европейската комисия реши да назначи петима нови заместник-генерални директори, четири от които са жени. Това означава четирикратно увеличение на броя на жените заместник-генерални директори в Европейската комисия, като с това се достига целта от 40% за тази длъжност, увеличение от само 8% в началото на мандата на Комисията под председателството на Юнкер.
– Вивиан Хофман от Люксембург ще бъде новият заместник генерален директор на генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“: от октомври 2014 г. тя е директор в председателската служба генерална дирекция“Комуникации“. С 30-годишен опит в Европейската комисия, от които в три последователни мандата като заместник-началник на кабинета на бившия заместник-председател и комисар Вивиан Рединг, която по време на първия си мандат отговаряше по въпросите на образованието и културата, г-жа Хофман носи много политически и институционален опит за новата си позиция. С нейния скорошен опит с гражданските диалози и с дебата за бъдещето на Европа, г-жа Хофман ще донесе много свежи идеи за развитието на политиката на Комисията за младежта и образованието, която заема важно място в Програмата на лидерите.
– Андрияна Сукова от България ще бъде новият заместник-генерален директор на генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“: от август 2010 тя е директор в генерална дирекция „Заетост“.Г-жа Сукова работи в генерална дирекция „Заетост“ повече от седем години, по-специално в областта на мониторинга и изпълнението на програми в рамките на Европейския социален фонд – компетентност, която ще бъде от решаващо значение за предстоящите преговори за новата многогодишна финансова рамка, която Комисията ще предложи през май. Като бивш заместник-министър на земеделието на България и член на кабинета на бившия комисар по защита на потребителите Меглена Кунева, г-жа Сукова може също да използва политическия си опит за новата си позиция.
– Сигне Ратсо от Естония ще бъде новият заместник-генерален директор на генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“: от март 2011 г. тя е директор в генерална дирекция“Търговия“. С цялостен 12-годишен опит в генерална дирекция „Търговия“ на Европейската комисия г-жа Ратсо се е занимавала с въпроси, свързани с достъпа до пазара и индустрията – две области, които са важни при формирането на политиката на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите. Като бивш заместник-генерален секретар по европейската интеграция и международното сътрудничество на Министерство на икономиката и съобщенията на Естония, г-жа Ратсо може също така да използва политическия си опит, свързан с новата си позиция, и по-специално за предстоящото предложение на Комисията на новата Рамкова програма за научни изследвания и иновации.
– Селин Гое от Франция ще бъде новият заместник-генерален директор на генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“: от юли 2014 г. тя е директор в генерална дирекция“Конкуренция“. С 24-годишен опит в Европейската комисия, г-жа Гое е работила по-специално по случаи, свързани с енергетиката и околната среда в отдела за конкуренция на Комисията; отговаряла е за създаването на мрежа от национални органи за защита на конкуренцията и също е работила в службата на Комисията за защита на потребителите. Този опит я прави подходяща за новата й позиция.
– Кун Дунс от Белгия ще бъде новият заместник генерален директор на генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“: от ноември 2014 г. той е директор в генерална дирекция“Развитие“. Г-н Дунс е с 14-годишен опит в Европейската комисия и повече от десет години дипломатически опит в белгийското Министерство на външните работи, като е работил за трима белгийски министри, отговарящи за външните работи и търговията. Той също така е оглавявал Службата на говорителя на Комисията при бившия председател Барозу и следователно е добре запознат с политическата комуникация. Като част от най-скорошната си работа в генерална дирекция“Развитие“, г-н Дунс е изиграл ключова роля за създаването на Доверителния фонд за справяне с първопричините за незаконната миграция в Африка.
След тези решения Европейската комисия публикува пет поста за заместник-генерални директори (два в генерална дирекция „Търговия“ и по един в генерална дирекция „Действия по климата“, „Енергетика“ и „Евростат“) за да бъдат запълнени възможно най-бързо и най-късно до април 2018.

3. Други решения

Европейската комисия взе под внимание днешното решение на председателя и на комисаря Йотингер да удължи настоящото назначение на трима генерални директори, които са достигнали пенсионна възраст:
– Жан-Люк Демарти от Франция като генерален директор на генерална дирекция „Търговия“. С 30-годишен опит в Европейската Комисията, включително като началник на кабинета на бившия президент Жак Делор, г-н Демарти през последните три години беше от решаващо значение за осъществяването на обновената търговска програма в рамките на Комисията под председателството на Юнкер. Това включва историческите търговски споразумения с Канада и Япония и с работата, която продължава по търговско споразумение с Меркосур и по мандатите за търговски преговори със Сингапур, Нова Зеландия и Австралия.
– Доминик Ристори от Франция като генерален директор на генерална дирекция „Енергетика“. С 40-годишен опит в Европейската комисия, от които осем като генерален директор, ролята на г-н Ристори беше от решаващо значение за предприемането на решителни стъпки за оформянето на Европейския енергиен съюз. Това включва най-новите предложения на Комисията за чиста мобилност и чиста енергия за всички.
– Ирене Сука от Гърция като генерален директор на генерална дирекция „Човешки ресурси и сигурност“. С 38-годишен опит в Европейската комисия, от които почти девет години като генерален директор за „Човешки ресурси и сигурност“. Със своя опит и изграденото доверие по въпросите на персонала г-жа Сука е в най-добра позиция да осигури приемственост и стабилност в прехода към следващата Европейска комисия в портфолио, което включва чувствителни въпроси свързани с кариерата и личното бъдеще на хората.
Европейската комисия също реши да назначи днес двама нови директори в генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“ (генерална дирекция“Развитие“): г-жа Хенриете Гайгер от Германия, която понастоящем е началник на отдел в ГД „Развитие“ и Феликс Фернандес-Шоу от Испания, който понастоящем е член на кабинета на върховния представител / заместник-председател на Комисията Могерини.
Източник: Европейската комисия