Брюксел

Председателят Юнкер прави промени в екипа си от сътрудници; Европейската комисия назначава нов генерален секретар

След като генералният секретар Александер Италианер обяви желанието си да се оттегли, Европейската комисия назначи Мартин Зелмайер за генерален секретар, а председателят Юнкер избра Клара Мартинес Алберола за началник на кабинета си и Ричард Шостак за заместник-началник на кабинета си.

След повече от 32 години в служба на Европейската комисия настоящият генерален секретар Александер Италианер обяви решението да се оттегли от Комисията. В резултат на това и по предложение на председателя Жан-Клод Юнкер колегиумът на комисарите реши да назначи Мартин Зелмайер, който понастоящем оглавява кабинета на председателя, за генерален секретар на Комисията. Решението ще влезе в сила на 1 март. Същевременно председателят Юнкер реши, че сегашният заместник-началник на кабинета му Клара Мартинес Алберола ще стане новият началник на кабинета му. За първи път жена става началник на кабинета на председателя на Комисията. Настоящият дипломатически съветник на председателя Юнкер — Ричард Шостак — ще бъде новият заместник-началник на кабинета му.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер обяви: „Тази сутрин Александер Италианер потвърди желанието си да се оттегли от поста на генерален секретар на Комисията, считано от 1 март. Бих искал да изразя дълбоката си признателност за лоялната му служба в Европейската комисия в продължение на десетилетия и през последните три години към мен в качеството ми на неин председател. Оценявам възможността, която имах да работя с толкова опитен и компетентен генерален секретар, и искам да му благодаря за умелото ръководене на администрацията ни, както и за това, че се съгласи да остане още един месец, за да може да се осигури плавен преход. Също така се радвам, че той се съгласи от 1 април да бъде мой специален съветник по стратегически въпроси от програмата на ЕС, по-специално Многогодишната финансова рамка и подготовката за Брекзит.“

Александер Италианер (Нидерландия) започва работа в службата по икономически и финансови въпроси на Европейската комисия през 1985 г. Той работи за петима председатели на Комисията, включително в кабинетите на председателите Жак Сантер и Жозе Мануел Барозу, в които заема поста на заместник-началник на кабинета. Италианер участва в изготвянето на влиятелни икономически изследвания, които бившият председател на Комисията Жак Делор използва, за да популяризира плановете си за изграждането на европейския единен пазар и икономическия и паричен съюз. След участието си в екипа на Комисията в преговорите за Договора от Маастрихт Александер Италианер поема поста на отговарящ за въвеждането на еврото в кабинета на председателя Сантер и допринася за съставянето на „Програма 2000“, която подготви почвата за присъединяването на десет нови държави към ЕС през 2004 г. През 2010 г. той става генерален директор за конкуренцията и като такъв образува дела срещу интернет гиганти като Google и Apple, разследва картели между големи банки в делото LIBOR и въвежда важни опростявания на правилата на ЕС за държавната помощ. В качеството си на заместник- генерален секретар и на първия председател на борда на Комисията за изготвяне на оценки на въздействието за целите на по-доброто регулиране (2006—2010 г.) и на настоящия си пост като генерален секретар (от септември 2015 г.) Александер Италианер има водеща роля за изпълнението на обещанието на Комисията „да действа мащабно по важните въпроси и скромно по маловажните“. Той ръководи също така усилията на Комисията за управление на миграцията, за ответни действия срещу терористичните заплахи в Европа, за рационализиране на координацията на икономическата политика между държавите членки в контекста на европейския семестър и за подготвяне за последиците от Брекзит и за бъдещето на Европа с 27 държави членки, по-специално във връзка със следващата Многогодишна финансова рамка. С цел да се осигури плавен преход при поемането на поста на генерален секретар от неговия приемник, Александер Италианер ще продължи да работи като hors classe съветник за председателя Юнкер още един месец, до 31 март. След това заради своя богат и ценен опит той ще стане специален съветник на председателя Юнкер по стратегически въпроси от програмата на ЕС, по-специално Многогодишната финансова рамка и подготовката за Брекзит.

По предложение на председателя Юнкер Мартин Зелмайер, който е сегашният началник на кабинета на председателя, беше назначен днес за новия генерален секретар на Европейската комисия, считано от 1 март. Клара Мартинес Алберола, която понастоящем е заместник- началник на кабинета, ще поеме от 1 март поста на началник на кабинета на председателя Юнкер. 

Председателят Юнкер посочи:„Следващите 20 месеца ще бъдат решаващи за изпълнението на ангажимента за изграждането на една Европа, която закриля, предоставя възможности и защитава.За тази цел се нуждая от най-добрия екип. Именно затова искам Мартин Зелмайер, в качеството си на новия генерален секретар, да ръководи компетентната и усърдно работеща администрация на нашата институция, а Клара Мартинес Алберола да направлява личния ми екип. През последните години Клара и Мартин спечелиха пълното ми доверие. Те доказаха, че заедно сформират много силен екип, който може да намери бързи и разумни решения за най- належащите предизвикателства, пред които е изправена Европа. Благодарение на техния професионализъм, опит и силен колективен дух Комисията ще може да изпълни законодателната си програма и да се подготви за бъдещето.“

Мартин Зелмайер ще бъде седмият генерален секретар на Европейската комисия и първият германец, заемащ този пост[1]. Мартин Зелмайер работи в академичните среди, частния сектор и Европейската централна банка и през 2004 г. се присъединява към Европейската комисия като говорител за информационното общество и медиите (2004—2 010 г.). През 2010 г. той става началник на кабинета на Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството (2010—2 014 г.). На тези позиции той оглавява успешните усилия на Комисията за намаляване на цените на роуминга в целия ЕС и за въвеждане на нови европейски правила за защита на данните. През 2014 г. Мартин Зелмайер става директор на кампанията на Жан-Клод Юнкер като водещ кандидат на Европейската народна партия (ЕНП) за изборите за Европейски парламент. След това той е назначен за главен съветник в генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ на Европейската комисия и за директор на ЕС в Европейската банка за възстановяване и развитие, преди да стане ръководител на преходния екип на Жан-Клод Юнкер, а по-късно началник на неговия кабинет, когато Юнкер поема председателството на Комисията на 1 ноември 2014 г. На този пост Зелмайер допринася за определянето и изпълнението на стратегическите приоритети на Комисията „Юнкер“.

Председателят назначи днес Клара Мартинес Алберола за новия началник на своя кабинет, считано от 1 март. Мартинес Алберола е първата жена и първата испанка в историята на Европейската комисия на поста началник на кабинета на председателя на Комисията[2]. На работа в Европейската комисия от 27 години (от 1991 г.), в началото тя се занимава предимно с правните въпроси, свързани с единния пазар, и с подготовката на разширяването на ЕС през 2004 г. След това тя е назначена в кабинета на председателя Барозу за два последователни мандата (2005— 2014 г.), където по-специално допринася за изготвянето на предложението на Комисията от 2014 г. за рамка за гарантиране на върховенството на закона в ЕС. През юли 2014 г. тя е назначена за главен съветник в генерална дирекция „ Правосъдие“, преди да се присъедини към Мартин Зелмайер като заместник-началник на преходния екип на Жан-Клод Юнкер, а по-късно като заместник-началник на неговия кабинет, когато той поема председателството на Европейската комисия на 1 ноември 2014 г. В настоящата си роля Мартинес Алберола отговаря по-специално за междуинституционалните отношения, подпомага координирането на усилията на Комисията за управление на миграцията, работи за изпълнението на Програмата за по-добро регулиране на председателя Юнкер и ръководи подготовката на годишните работни програми на Комисията.

Председателят Юнкер реши също да назначи своя настоящ доверен дипломатически съветник Ричард Шостак за новия заместник-началник на кабинета си. Ричард Шостак има полско и британско гражданство и е работил в кабинета на бившия заместник-председател на Комисията Вивиан Рединг, отговаряща за правосъдието, основните права и гражданството (2012—2014 г.), както и в правната служба на Съвета (2005—2011 г.) и в Постоянното представителство на Полша към ЕС по време на полското председателство на ЕС. На настоящата си длъжност Ричард Шостак съветва председателя Юнкер по всички външнополитически въпроси, по подготовката на срещите на високо равнище на Г-7 и по преговорите за Брекзит, както и по въпросите на отношенията между ЕС и Швейцария — области, за които той ще продължи да отговаря на новата си длъжност като заместник-началник на кабинета на председателя Юнкер. Ричард Шостак имаше важна роля за координиране на действията на ЕС и държавите членки в разгара на кризата с миграцията, за договарянето на изявлението на ЕС и Турция и за подготовката на стратегията за Западните Балкани.

С цел допълнително засилване на Генералния секретариат, по предложение на председателя Юнкер, колегиумът също така реши, че Пиа Аренкилде-Хансен ще се присъедини към Генералния секретариат като главен съветник, считано от 1 март, където временно ще изпълнява IP/18/1004 длъжността заместник генерален секретар. Аренкилде-Хансен е с датско гражданство и понастоящем е директор на службата към председателя на Комисията ГД „Комуникации“ , като отговаря за представителствата на Комисията в държавите членки. Тя има 22-годишен стаж в Европейската комисия и е била говорител на Европейската комисия по времето на председателите Проди и Барозу (1999—2009 г.) и главен говорител на Комисията от 2009 г. до 2014 г. В настоящата си роля, в която отговаря за представителствата, тя координира комуникационните усилия на Комисията в държавите членки, като допринася за достигането до гражданите и местните и регионалните медии в момент, който е от решаващо значение за бъдещето на Европа. Тези умения и компетентности я правят подходяща за новата ѝ работа в Генералния секретариат.

За повече информация относно други назначения на висши ръководни кадри днес вижте прессъобщението тук.

Контекст: Генерални секретари на Комисията от 1958 г.

1. Емил Ноел: французин, 1922 г. Назначен за изпълнителен секретар на Европейската икономическа общност през 1958 г. на възраст 36 години. Служил на тази длъжност до 1987 г.

2. Дейвид Уилямсън: британец, 1934 г. Назначен за генерален секретар през 1987 г. на възраст 53 години. Служил на тази длъжност до 1997 г.

3. Карло Троян: холандец, 1942 г. Назначен за генерален секретар през 1997 г. на възраст 55 години. Служил на тази длъжност до 2000 г.

4. Дейвид О’Съливан: ирландец, 1953 г. Назначен за генерален секретар през юни 2000 г. на възраст 47 години. Служил на тази длъжност до ноември 2005 г. Преди да бъде назначен за генерален секретар, той е началник на кабинета на бившия председател на Комисията Романо Проди.

5. Катрин Дей: ирландка, 1954 г. Назначена за генерален секретар през ноември 2005 г. на възраст 51 години. Служила на тази длъжност до 1 септември 2015 г.

6. Александер Италианер: холандец, 1956 г. Назначен за генерален секретар на 1 септември 2015 г. на възраст 59 години. Служил на тази длъжност до 1 март 2018 г.

[1] Досега е имало шестима генерални секретари на Европейската комисия: петима мъже и една жена. Двама от тях са били холандци, двама ирландци, един британец и един французин.

[2] Досега е имало 19 мъже началници на кабинета на председателя, от които петима са били французи, четирима германци, трима белгийци, двама люксембургци, двама италианци, един португалец, един британец и един ирландец. 

 

Източник: Европейската комисия