Четири години след незаконното анексиране на Автономна република Крим и град Севастопол от Руската федерация Европейският съюз остава твърдо ангажиран с въпроса за суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

Европейският съюз изтъква отново, че не признава и продължава да осъжда това нарушение на международното право. То продължава да бъде пряко предизвикателство за международната сигурност със сериозни последици за международния правен ред, който защитава единството и суверенитета на всички държави.

Европейският съюз остава ангажиран с пълното прилагане на политиката си на непризнаване, в това число посредством ограничителни мерки. ЕС призовава отново държавите — членки на ООН, да обмислят подобни мерки за непризнаване в съответствие с Резолюция 68/262 на Общото събрание на ООН. Европейският съюз не признава провеждането на избори от страна на Руската федерация на Кримския полуостров.

Протичащата милитаризация на полуострова продължава да оказва влияние върху положението със сигурността в региона на Черно море. В нарушение на международното хуманитарно право жителите на Крим биват принуждавани да приемат руско гражданство и набирани във въоръжените сили на Руската федерация.

Европейският съюз осъжда изграждането на моста през Керченския пролив без съгласието на Украйна и наложените с това ограничения на свободата на транзитно преминаване.

След незаконното анексиране от Руската федерация положението с правата на човека на Кримския полуостров се влоши още повече. Жителите на полуострова се сблъскват със системни ограничения на основните свободи, като свободата на изразяване, вероизповедание или убеждения и на сдружаване, както и правото на мирни събрания.

Правата на кримските татари бяха сериозно нарушени със закриването на кримските татарски медии, забраната на дейността на техния орган на самоуправление Меджлиса и преследването на неговите ръководители и на членове на тази общност. На кримските татари, украинците и всички етнически и религиозни общности на полуострова трябва да се гарантира възможността да поддържат и развиват своята култура, традиции, образование и идентичност.

ЕС отново призовава за незабавното освобождаване на Олег Сенцов, Олександър Колченко, Микола Семена и на всички лица, задържани и осъдени в нарушение на международното право. Журналистите, правозащитниците и адвокатите на защитата следва да могат да работят в условията на независимост и без ненужна намеса.

ЕС призовава за пълно спазване на международните стандарти на правата на човека на полуострова. Всички нерешени случаи на нарушения и злоупотреби с човешките права, като насилствено изчезване, изтезания и екзекуции следва да бъдат щателно разследвани. Предоставянето на пълен, свободен и неограничен достъп на международните правозащитници до цялата територия на Украйна, включително до Крим и Севастопол, продължава да бъде от първостепенна важност. ЕС припомня Резолюция 72/190 на Общото събрание на ООН от 19 декември 2017 г. и призовава за цялостното ѝ прилагане, включително на задълженията на Руската федерация по силата на приложимото международно хуманитарно право.

Тази декларация е направена по повод на 4-ата годишнина от незаконното анексиране на Крим и Севастопол от Руската федерация (18 март 2018 г.).

Източник: Европейската комисия