• Необходимо е независимо и задълбочено разследване, спълноценнотоучастие на Европол
  • По-добри европейски и национални правила за гарантиране на безопасността на журналистите
  • По-ефективен надзор за това как се изразходват европейските фондове

Европол трябва да участва пълноценно в разследването на убийствата на словашкия журналист Ян Куцияк и неговата годеница, а ЕС трябва по-добре да защитава своите журналисти и лицата, подаващи сигнали за нередности.

Това беше основното послание отдебата в сряда следубийствата на словашкия разследващ журналист Ян Куцияк и неговата годеница Мартина Кушнирова.

Членовете на ЕП призоваха за независимо, международно и задълбочено разследване, което да доведе до осъдителни присъди за извършителите,и настояхаза по-добри правила както на национално, така и на европейско равнище, за да се гарантира безопасността на журналистите, блогърите и лицата, подаващисигнализа нередности и корупция.

Пленарното заседание обсъди и разкритията на г-н Куцияк в последната му статия, публикувана посмъртно, относнопредполагаемата злоупотреба с европейски фондове в Словакия и потенциалните връзки между организирани престъпни групи и словашки политици. Членовете на ЕП призоваха за задълбочено разследване на тези обвинения, в което да се включисъщо и Европейската служба за борба с измамите (OLAF),и призоваха Европейската комисия да започне отново да публикува годишния доклад на ЕС за борба с корупцията.

Индивидуални изявления, направени от първия кръг оратори:

Видеоклиповете от дебата в пленарна зала скоро ще бъдат достъпни на пленарната страница туки на ЕП Live

Дебатът се позова на заключенията на делегацията от шестима членове на ЕП, която посети Словакия на 8 и 9 март, за да се запознае с положението на място. Той ще бъде приключен с резолюция, която ще бъде гласувана на следващата пленарна сесия от 16 до 19 април в Страсбург.

Парламентът почете паметта на г-н Куцияк и г-ца Кушнирова с минута мълчание по време на пленарната сесия на 28 февруари. Председателят на Парламента Антонио Таяни осъди строго убийствата, като подчерта, че свободата на словото трябва да бъде гарантирана, и призова словашките власти да разкрият истината.

Дебат:  сряда, 14 март

Гласуване на резолюция: пленарна сесия 16-19 април

Процедура:  изявление на Съвета и Комисията, следвано от дебат и резолюция #AllForJan #JanKuciak

*          *          *

Допълнителна информация

Безплатни снимки и аудиовизуалниматериали: Свобода на словото: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_4803_pk

Безплатни снимки и аудиовизуалниматериали: ЕС- Словакия: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-slovakia_2201_pk

Източник: Европейски парламент