София

Българският еврокомисар по въпросите на цифровата икономика и общество Мария Габриел взе участие в срещата на Съвместната парламентарна група за контрол на Европол, чийто домакин беше София. Тя обърна внимание на две ключови теми – борбата с незаконното съдържание и киберсигурността.

„Тези теми са неделимо свързани. Затова бих обобщила нашата политика в тези две области с едно просто изречение: Да направим интернет сигурно и надеждно място за европейските граждани. Решенията ни трябва да се основават на сътрудничество и участие на всички заинтересовани страни – европейските институции, властите, отговарящи за прилагането на закона, цифровите платформи, гражданското общество“, подчерта Мария Габриел.

Българският еврокомисар представи мерките, които Европейската комисия предложи за отговор на предизвикателствата. На 1 март беше публикувана препоръка за борбата с незаконното съдържание онлайн, а броени месеци преди това и съобщението, задаващо рамката на комплексните действия. „Нашата цялостна политика е ясна: това, което е незаконно извън мрежата, остава незаконно и вътре в нея. Става дума за престъпления като сексуалната експлоатация на деца или подбудителство към тероризъм. Не можем да приемем ситуация, в която такова съдържание използва интернет за вредни цели. Наша задача е да защитим гражданите от такива вреди, но също така и да запазим доверието, което европейците имат към онлайн средата. Работим за това“., заяви българският еврокомисар.

Тя информира, че до края на миналата година, отговорният отдел в Европол е оценил общо 42 066 съдържания. Тази аналитична работа доведе до 40 714 решения за сигнал към компетентните власти, засягащи повече от 80 платформи на повече от 10 езика. Средно 86% от съдържанията, за които е сигнализирано, са били премахнати. Мария Габриел поздрави Европол за тези резултати, но призова за подобряване на ефективността с оглед опасенията относно процедурите, които трябва да се използват спрямо малките платформи, към които се премества съдържанието с терористичен характер. По отношение на автоматизираните средства за засичане и премахване на незаконно съдържание, тя предупреди, че трябва да има процес на наблюдение и на човешка проверка на съдържанието, за да се избегнат грешни решения, които не спазват правото на свободно изразяване на потребителите.

По отношение на киберсигурността, еврокомисарят Мария Габриел определи като ключови сътрудничеството и координацията. „Сътрудничеството трябва да бъде между националните власти, но също и между агенциите, органите и институциите на Европейския съюз. Мога да потвърдя, че сътрудничеството между Европол и ЕНИСА работи. Винаги може да се постигне повече и трябва да се движим в тази посока. Даваме си сметка за нашите ограничени ресурси и трябва да сме сигурни, че те се използват по възможно най-добрия начин. Виждаме колко важна е координацията по време на мащабни кибер атаки и затова Европейската комисия представихме препоръка за координирана реакция в такива случаи. Приветствам усилията на Европол за разработване на протокол за сътрудничество с местните правоприлагащи органи в случай на криза с киберсигурността. Имаме нужда от общ подход и капацитет за бърза реакция с жертвите и авторите на кибератаки“, наблегна Мария Габриел.

Българският еврокомисар наблегна силно, че онлайн светът отваря уникални възможности, но трябва да останем нащрек, защото не липсват рискове в тази среда. „Ние имаме отговорност да гарантираме сигурността и защитата онлайн, както го правим и извън мрежата.“, заключи Мария Габриел.

Източник: Европейската комисия