Накъде отива Европа? Искаме да чуем Вашето мнение.

На 27 април 2018 г. от 11.00 ч. в зала „Изток“ на Бургаския свободен университет ще се проведе дискусия с млади хора под надслов „Накъде отива Европа?“, организирана от Бюрото на Европейския парламент в България. Това е вторият от серия младежки дебати, имащи за цел да предоставят платформа на младите хора да изразят своите виждания и очаквания, свързани с бъдещото развитие на Европейския съюз.

В събитието ще вземат участие Ивайло Калфин, бивш член на Европейския парламент, Ралица Ковачева, преподавател от Журналистическия факултет на Софийския университет, и Милен Балтов, заместник-ректор по научноизследователската дейност и международното сътрудничество в Бургаския свободен университет. Модератор на дебата ще бъде Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България.

Дебатът ще се проведе на 27 април 2018 г., петък, в зала „Изток“ на Бургаския свободен университет, от 11:00 до 12:30 ч. под формата на дискусия с кратки встъпителни изказвания на участниците в панела и въпроси от публиката.

Основните теми са:

‒         Как ще се отрази излизането на Великобритания от ЕС?

‒         Какви приоритети да бъдат заложени в следващата многогодишна финансова рамка?

‒         Какви са рисковете за Европа от евентуална търговска война със САЩ?

‒         Какви са ползите от разкриването на перспективи за членство в ЕС за страните от Западните Балкани?

‒         Какво влияние оказват фалшивите новини върху обществените нагласи и политическите процеси?

‒         Какви промени искат да видят в Европа младите хора след изборите за Европейски парламент догодина?

Събитието е вторият от серия младежки дебати, имащи за цел да бъдат обсъдени предизвикателствата пред ЕС в средносрочен план и да предоставят платформа на младите хора да изразят своите виждания и очаквания относно бъдещото развитие на европейския проект.

Следващият град, където ще се проведе такъв младежки дебат, е Благоевград (на 21 май). До края на годината Бюрото на ЕП в България ще чуе мнението и на младежи от Варна, Велико Търново и Пловдив. В началото на 2019  г. резултатите от всички тези срещи ще бъдат обобщени на един голям младежки форум в столицата, който ще очертае очакванията на младите българи за изборите за Европейски парламент през май същата година.

Регистрация за участие в дебата

Програма на младежкия дебат „Накъде отива Европа“ в Свищов