Еврокомисарят Мария Габриел и председателят на ЕП Антонио Таяни: Засилено сътрудничество е в основата за общоевропейски отговор на кибер заплахите 

Българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел откри заедно с председателя на Европейския парламент Антонио Таяни конференция, организирана от българския евродепутат Емил Радев, за готовността на ЕС за отговор на кибер тероризма. Давайки начало на дискусиите, председателят Таяни заяви пълната си подкрепа за действията на българския еврокомисар за засилване на киберсигурността и настоя върху значението на въпроса за засилване на доверието на европейските граждани и предприятия. Таяни  подкрепи позицията на Мария Габриел, че бъдещето на Европа е цифрово и трябва да сме сигурни, че то ще бъде безопасно.

Българският еврокомисар представи мерките, които Европейската комисия предложи преди няколко месеца за повишаване на киберсигурността в Европа. „Изминахме дълъг път за много кратък период от време в областта на цифровизацията. Но все още изпитваме нарастващи заплахи за киберсигурността. Всички разбрахме, че няма да можем да се възползваме от всички възможности, които ни предоставят цифровите технологии, без да изградим сигурността на нашите мрежи и системи и без да спечелим доверието на потребителите. Сега се движим ускорено напред. Предложихме европейски решения, които да засилят устойчивостта, капацитета и сътрудничеството за един истински цифров единен пазар, в който гражданите и предприятията да се чувстват защитени срещу кибер атаки“, заяви Мария Габриел.

Тя наблегна на някои от основните решения и предложения. Директивата за мрежова и информационна сигурност – първият закон за киберсигурност в ЕС, вече е факт и трябва да бъде транспонирана от държавите-членки до началото на май. Еврокомисарят призова правителствата да гарантират, че ще въведат правилата от директивата. Пакетът за киберсигурност, който Мария Габриел представи през септември, включва набор от законодателни и незаконодателни мерки, осигуряващ решения за киберсигурността за следващите години. Такива са предвидената рамка за сертифициране, мрежа от центрове за компетенции по киберсигурност под управлението на европейски център, осигуряването на 450 милиона евро за ключови европейски проекти за киберсигурност.

„Киберсигурността е основна част от моите предложения за следващата Многогодишна финансова рамка. Трябва да увеличим ресурсите, които отделяме за изследвания и иновации в областта на киберсигурността, както и за изграждане на капацитет и инфраструктура, за да постигнем резултати. Нашата цел е да приемем законодателството преди края на 2018 г., така че да имаме възможност да работим по неговото приложение. Кибертероризмът няма да чака законодателния процес на ЕС. Ето защо нямаме друг избор, освен да бъдем готови от ден първи на приемането на законодателството за киберсигурността. Политическата подкрепа на Европейския парламент, както и активното участие на държавите членки, е от изключително значение. Ускорени действия днес са залогът да бъдем по-добре подготвени утре с единен и ефективен отговор на кибер заплахите“, призова българският еврокомисар Мария Габриел.

Източник: Европейската комисия