Градовете и по-малките населени места в Европа, независимо дали са разположени в градски или селски райони, се сблъскват с все по-изострящи се социални неравенства по отношение на здравеопазването, образованието, жилищното настаняване, заетостта, условията на труд или интеграцията в обществото на хората в неравностойно положение.
Как можем да гарантираме, че всеки един се чувства част от града?  Колко „социален“ е Вашият град и какво може да се направи, за да стане по-приобщаващ?
В рамките на европейския фотоконкурс „Моят социален град“ каним любители и професионални фотографи да запечатат на снимка социален проект и/или социалните отношения в своите градове. Участниците могат да почерпят идеи от „облака с етикети“ на уебсайта на групата на ПЕС.
Крайният срок за участие в конкурса е 30 юни 2018 г. и в него могат да участват всички навършили 18 години лица, пребиваващи в ЕС.
Това е Вашият шанс да спечелите фотографско оборудване по Ваш избор на стойност до 1500 евро, както и тридневно пътуване до Брюксел на културна тематика за двама души.
Трите най-добри снимки ще бъдат избрани от жури, съставено от членове на групата на Партията на европейските социалисти (ПЕС) в Европейския комитет на регионите (КР), представляващ местните и регионалните власти от целия ЕС, и професионални фотографи.
Победителите ще бъдат поканени на церемонията по връчване на наградите, която ще се проведе в Брюксел в периода между октомври и декември 2018 г.
Конкурсът се организира в сътрудничество със SOLIDAR – европейска мрежа от организации на гражданското общество, работещи за постигането на социална справедливост в Европа и по света.
За повече информация за конкурса и за да се запознаете с промоционалните материали, моля посетете уебсайта на групата на ПЕС​.
За контакт: 
Samy Benomran
+32 2 282 22 37
Katja Turck
+32 2 282 21 69