София, 29 май 2018 г.

Предложеният от комисар Мария Габриел Форум относно дезинформацията онлайн започва изготвянето на Кодекс за поведение

Българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел свика в Брюксел първото заседание на Форума относно разпространението на дезинформация онлайн, който беше предложен от нея като част от пакета мерки на Европейската комисия за борба с явлението, представен през април.

Форумът включва представители на онлайн платформи и техните асоциации, рекламната индустрия, медиите, гражданското общество, проверители на факти (т.нар. фактчекъри) и академичната общност. Основната задача на Форума е да изработи Кодекс за поведение по отношение на дезинформацията онлайн.

Структурата на Форума е двустепенна – Работна група и Борд. Водещата задача на Работната група, в която влизат представители на онлайн платформите и рекламната индустрия, е да изготви проекта на Кодекса за поведение. След това Бордът, който е формиран от представители на печатните и електронните медии, гражданското общество, фактчекъри и представители на академичната общност, ще предложи ключовите индикатори за изпълнение, базирани на деветте цели, определени в пакета на Европейската комисия от април. Изработеният Кодекс за поведение трябва да бъде готов до юли и представен на Европейската комисия.

От август до октомври Форумът относно дезинформацията онлайн ще насърчи компаниите да въведат в практиката си Кодекса и ще информира Европейската комисия за резултатите от текущата си работа. От ноември до декември следва да представи цялата налична информация с оценка на направения прогрес в постигането на деветте цели.

„Със стартирането на Форума относно дезинформацията онлайн изпълняваме още един ангажимент в борбата ни с това явление, което не познава граници и мащаби. Очаквам към Кодекса за поведение, който Форумът ще изготви, да се присъединят възможно най-голям брой онлайн платформи и заинтересовани лица. Надявам се доброволните мерки, които Кодекса ще предложи, да постигнат резултати. През декември ще оценим прогреса и ще преценим има ли значителни подобрения или е необходимо адаптиране на Кодекса. Ако резултатите са неудовлетворителни, си запазваме правото да обмислим допълнителни действия, включително от регулаторен характер“, коментира комисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел.

Източник: Европейската комисия