Брюксел, 31 май 2018 r.

Солидарността на ЕС в действие: Комисията предлага финансова помощ на засегнатите от природни бедствия Гърция, Полша, Литва и България

Днес Европейската комисия предлага 34 млн. евро от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз на четири страни от ЕС, засегнати от природни бедствия през 2017 г. — Гърция, Полша, Литва и България.

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: С нашите предложения за финансова помощ за Гърция, Полша, Литва и България преминаваме от подкрепа на думи към конкретни действия. Солидарността е един от основополагащите принципи на Съюза, а фонд „Солидарност“ на ЕС е един от най-осезаемите начини за нейното изразяване.

Със средствата от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз може да се подпомогне възстановяването и да се покрият част от разходите за спешно реагиране, временно настаняване, почистване и опазване на културното наследство, за да се намали финансовата тежест за националните органи в резултат от природните бедствия.

Сумата от 34 млн. евро е разпределена както следва:

2,5 млн. евро за гръцкия остров Кос след земетресението през юли 2017 г.

На 20 юли 2017 г. на гръцкия остров Кос в южната част на Егейско море бе регистрирано земетресение с магнитуд 6,6 по скалата на Рихтер, което причини сериозни щети на части от острова. Сумата от 2,5 млн. евро може да се използва по-специално за покриване на разходите за мерки за опазване на паметниците и археологическите обекти, както и за възстановяване на транспортната инфраструктура.

През юни 2017 г. и друг гръцки остров в Егейско море — Лесбос — бе разтърсен от земетресение. В предишно предложение, прието през февруари, Комисията предложи на Лесбос помощ в размер на 1,3 млн. евро от фонд „Солидарност“ на ЕС.

12,2 млн. евро за Полша след бурите и проливните дъждове през август 2017 г.

Между 9 и 12 август 2017 г. силни бури и проливни дъждове засегнаха три полски воеводства — Куявско-Поморско, Поморско и Великополско, като унищожиха десетки хиляди хектара гори и реколта, както и транспортна и енергийна инфраструктура. Окръзите Торун и Гданск бяха най- тежко засегнати. Сумата от 12,2 млн. евро може да се използва за покриване на част от разходите за разчистване в горите и за отстраняване на паднали дървета от пътища и железопътни линии, както и за възстановяване на повредената инфраструктура.

Почти 17 млн. евро за Литва след проливните дъждове и наводненията през 2017 г.

През лятото и есента на 2017 г. в Литва имаше продължителни проливни дъждове и наводнения, които причиниха щети на мрежовата инфраструктура и земеделските земи. Средствата могат се използват за покриване на разходите за възстановяване на мрежовата инфраструктура и инфраструктурата за управление на водите, включително язовири и отводнителни системи.

2,2 млн. евро за България след бурите и наводненията през октомври 2017 г.

На 25 и 26 октомври 2017 г. в района на Бургас, Югоизточна България, имаше силни бури и проливни дъждове, в резултат на които бяха повредени мостове и пътища, а също училища и болници. Предоставените от фонд „Солидарност“ на ЕС 2,2 млн. евро ще допринесат за намаляване на разходите на държавата за възстановяването на основна обществена инфраструктура.

Контекст

Страните членки, засегнати от природни бедствия, могат да поискат различни видове краткосрочна и дългосрочна помощ от ЕС. По време на криза страните членки могат да задействат механизма за гражданска защита на ЕС. Комисията също така предложи укрепване на краткосрочните мерки за реакция на кризи в ЕС чрез нова система, наречена RescEU.

Държавите членки могат да поискат помощ от фонд „Солидарност“ на ЕС за дългосрочните усилия IP/18/3832 за възстановяване след бедствия. Днешното предложение за помощ от фонд „Солидарност“ на ЕС трябва да бъде одобрено от Европейския парламент и Съвета. Скоро след това четирите страни членки ще получат финансирането.

За повече информация:

Фонд „Солидарност” на ЕС

Информационен документ — как се изчислява помощта от фонд „Солидарност” на ЕС

Национални информационни документи

Интервенции на фонд „Солидарност“ на ЕС от 2002 г. насам

@EU_Regional@CorinaCretuEU

 

Източник: Европейската комисия