Брюксел, 14 юни 2018 r.

Според ново проучване на Евробарометър, публикувано днес, мнозинството от европейците смятат, че икономическото положение е добро и те са оптимистично настроени за бъдещето. Доверието в Съюза расте, а подкрепата за Икономическия и паричен съюз е на най-високото си равнище.

Все повече и повече граждани чувстват, че са се възползвали от възлови политики на ЕС, а когато става дума за търговия, две трети от европейците се произнасят за силен ЕС. И накрая, по-голямата част от европейците имат положителна представа за ЕС, а процентът на мислещите, че мнението им има значение, е достигнал най-високото си равнище от 2004 г. насам. Това са някои от основните резултати от последното проучване „Стандартен Евробарометър“, проведено между 17 и 28 март и публикувано днес.

1. Оптимизъм за икономиката и силна подкрепа за еврото

Европейските граждани продължават да имат положително мнение за състоянието на европейската икономика (50 %, + 2 процентни пункта от есента на 2017 г. спрямо 37 %, -2 с отрицателно становище) — това е най-високият резултат от 2007 г. насам. В 25 държави членки мнозинството от анкетираните твърдят, че състоянието на европейската икономика е добро (в сравнение с 23 държави членки през есента на 2017 г.). От есента на 2017 г. положителните мнения се увеличиха в 21 държави членки.

За първи път от пролетта на 2007 г. положителните мнения относно състоянието на националната икономика (49 %, + 1) са повече от отрицателните мнения (47 %, -2). От есента на 2017 г. положителната представа за текущото състояние на националната икономика се
е увеличила в 18 държави членки, сред които начело е Португалия (43 %, +10), следвана от Ирландия (79 %, +7), Финландия (77 %, +6) и Литва (38 %, +6). Представите се различават между държавите членки. Например в Нидерландия и Люксембург 93 % от анкетираните считат положението на националната си икономика за добро, докато в Гърция само 2 % споделят това мнение.

Подкрепата за Икономическия и паричен съюз и еврото продължава да е на рекордно високо равнище, като три четвърти от анкетираните (74 %) в еврозоната подкрепят единната валута на ЕС.

2. Доверието в Европейския съюз расте

Доверието в ЕС нарасна до 42 % (+ 1) и е на най-високото си равнище от есента на 2010 г. насам. В 15 държави членки мнозинството от анкетираните имат доверие в ЕС. Доверието е най-голямо в Литва (66 %), Португалия и Дания (57 % и в двете) и в Люксембург и България (56 % в двете). От есента на 2017 г., доверието в ЕС е нараснало в 19 държави, по-специално в Португалия (57 %, + 6 процентни пункта) и Словения (44 %, + 6), докато в шест държави то намалява, по-специално в Белгия (47 %, -6), Унгария (44 %, -5) и Словакия (44 %, –
4). 40 % от европейците имат положителна представа за ЕС (37 % неутрална и едва 21 % отрицателна). Такъв е случаят в 15 държави членки, като най-голям е процентът в Ирландия (64 %), България и Португалия (по 56 %) и Люксембург (54 %).

Доверието в ЕС е по-силно от доверието в националните правителства или парламенти.  42 % от европейците имат доверие в Европейския съюз, докато 34 % имат доверие в своите национални парламенти и правителства.

Мнозинството от европейците са оптимистично настроени към бъдещето на ЕС (58 %, + 1). Такъв е случаят във всички държави членки с изключение на две: Гърция (където въпреки увеличението на оптимизма с 5 процентни пункта, 53 % са „ песимисти“, а 42 % „оптимисти“) и
Обединеното кралство (48 % спрямо 43 %). Оптимизмът е най-силен в Ирландия (84 %), Португалия (71 %), Люксембург (71 %), Малта, Литва и Дания (и трите с + 70 %). В долния край на скалата са Франция (48 %), Кипър и Италия (54 % и в двете).

„Свободното движение на хора, стоки и услуги в рамките на ЕС“ и „мирът между държавите — членки на ЕС“ , се възприемат като двата най-положителни резултата на ЕС от съответно 58 % и 54 % от европейците. И накрая, 70 % от европейците се чувстват граждани на ЕС. За първи път от пролетта на 2010 г., това мнение се споделя от мнозинство във всички държави членки.

3. Миграцията и тероризмът са сред основните тревоги на европейците

Имиграцията представлява главното предизвикателство, пред което ЕС е изправен понастоящем (38 %, -1). Тероризмът е на второ място (29 %, -9 пункта), като все още изпреварва икономическото положение (18 %, +1), състоянието на публичните финанси на държавите членки
(17 %, +1) и безработицата (14 %, +1).

На национално равнище, основните опасения остават безработицата (25 %, без промяна), здравеопазването и социалната сигурност (23 %, + 3) и имиграцията (21 %, -1).

Здравеопазването и социалната сигурност достигат нова връхна точка и вече заемат второ по важност място за първи път от пролетта на 2007 г.

4. Европейците осъзнават ползите от политиките и постиженията на Съюза

В сравнение с 2014 г. повече граждани считат, че са се възползвали от възловите инициативи на Съюза, като например липсата или ограничения граничен контрол, когато пътуват в чужбина (53 %, + 1), по-евтините разговори по мобилни телефони в друга държава от ЕС (48 %, + 14), укрепването на правата на потребителите при покупката на продукти или услуги в друга държава от ЕС (37 %, + 13) или подобряването на правата на пътниците във въздушния транспорт (34 %, + 12).

Накрая, налице е силна подкрепа за приоритетите, които Комисията си е поставила. В полза на свободното движение се произнасят 82 % от анкетираните (+ 1), а за обща политика в областта на отбраната и сигурността — 75 % (без промяна). За първи път от гражданите бе
поискано мнение относно търговската политика на ЕС, като мнозинство от 71 % изразяват своята подкрепа.

Контекст

Пролетното издание на проучването „Стандартен Евробарометър“ за 2018 г. (EB 89) беше проведено чрез интервюта на живо в периода от 17 до 28 март 2018 г. Интервюирани бяха 33 130 души в държавите — членки на ЕС, и в страните кандидатки[1].

За повече информация
Стандартен Евробарометър № 89:
[1] 28-те държави — членки на Европейския съюз, пет страни кандидатки (бивша югославска република Македония, Турция, Черна гора, Сърбия и Албания) и общността кипърските турци в частта от страната, която не е контролирана от правителството на Република Кипър.

Източник: Европейската комисия