София, 14 юни 2018 г.

Мария Габриел: Прилагането на принципа „веднъж завинаги“ ще позволи цифрова достъпност на публичните администрации

Цифровизацията на публичната администрация вече е необходимост. За да постигнем една истински цифрова Европа е нужно предварително условие: публичните администрации да бъдат отворени и цифрови по подразбиране, за да осигурят по-висока ефективност, прозрачност и доверие. Ако публичните администрации бъдат свързани на всички нива, тогава гражданин от Варшава ще може да се премести в София, без да е необходимо да чака седмици да получи нужната документация. Ключът към такава цифрова трансформация е оперативната съвместимост. Това заяви българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел при откриването на Конференцията по семантична оперативна съвместимост SEMIC 2018, организирана от Европейската комисия в сътрудничество с Българското председателство на Съвета на ЕС. Темата на конференцията „Цифрова свързаност на публичните администрации“ събра за дискусия в София представители на държавни администрации, ИКТ специалисти, изследователи и други заинтересовани страни.

Мария Габриел подчерта, че Европейската комисия може да помогне на държавите членки да преодолеят препятствията чрез инициативи като Европейската рамка за оперативна съвместимост, програмата на Европейската комисия за оперативна съвместимост ISA2  (АЙЗА СКУЕЪР) и програмата „Свързана Европа“.

„Действията ни са насочени към това европейските публични администрации да са цифрово достъпни, като прилагат принципа „веднъж завинаги“, като осигуряват цифрови услуги, основани на данни, и съобразени с търсеното от гражданите. Това означава, че част от информация или копие от документ трябва да бъдат цифровизирани само веднъж. Ако се налага това да се направи отново, дори да е поискано от друг отдел или агенция, гражданинът или бизнесът трябва да могат да предоставят достъп до съществуващата цифровизирана информация по много лесен начин“, поясни еврокомисарят Мария Габриел.

Тя отбеляза и друг съществен елемент за оперативна съвместимост – данните. Свързаните данни улесняват свързването на публичните администрации, задействайки принципа „веднъж завинаги“ под формата на „администрация с един клик“. „Докато на техническо ниво е важно как информацията се  пренася, то семантичното ниво е свързано с това какво съдържа тази информация. Ние правим това чрез решения като регистри, речници и стандарти за метаданни, които гарантират еднакво разчитане на данните от различни системи.  България е добър пример в това отношение. Българската администрация инвестира в свързване на регистри, съдържащи данни на компании и граждани, и въз основа създава изцяло електронни услуги. Това е важен инструмент, който позволява на гражданите и бизнеса да обменят информация с публичните администрации лесно, с по-ниски разходи и по-добро обслужване. Семантичната оперативна съвместимост е важен съюзник на цифровите публични администрации“, наблегна Мария Габриел.

В заключение еврокомисарят насочи вниманието към въпросите как публичните администрации обменят данни с граждани, с бизнеса и помежду си, и как обществени данни с висока стойност се предоставят и се свързват с външни източници, така че да превърнат анализа на големите масиви от данни, машинното обучение и изкуствения интелект в източник на знание за цялото общество. Мария Габриел насърчи заинтересованите страни да работят заедно за още по-добре свързани цифрови публични администрации в Европа, което е важен момент от изграждането на цифровото бъдеще на Европа.

Източник: Представителство на ЕК в България