София, 27 юни 2018 г.

Европейският парламент и Съветът постигнаха политическо споразумение относно предложението на Комисията за предоставяне на Европейския корпус за солидарност на собствени бюджет и правна уредба до 2020 г. Комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич, комисарят по въпросите на бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер и комисарят за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен приветстваха споразумението със следното съвместно изявление:

Изключително сме доволни, че Европейският парламент и Съветът постигнаха политическо споразумение относно правната рамка за Европейския корпус за солидарност.

Европейският съюз се гради върху солидарността: тя е една от нашите основни ценности, свързващи европейските граждани. Корпусът за солидарност е основна част от усилията ни да се укрепи ролята на младите хора и да им се даде възможност да станат ангажирани, активни членове на нашето общество, даващи приноса си за изграждането на устойчива и сплотена Европа в бъдеще. След стартирането на Европейския корпус за солидарност през декември 2016 г. стана явен значителният интерес на младежите да участват в дейности за солидарност. Досега почти 67 000 млади хора са се регистрирали, като хиляди са започналите доброволческа дейност, обучение или работа в подкрепа на хора и общности в нужда.

Европейският корпус за солидарност вече е носител на положителна промяна. Например през 2017 г. и 2018 г. в Централна Италия множество са доброволците от цяла Европа, участващи в проекти за възстановяване на културното наследство в регионите, засегнати от опустошителните земетресения през 2016 г. Сега, когато корпусът ще има собствена правна уредба и бюджет от 375 милиона евро до 2020 г., можем да изпълним нашето обещание до края на този период 100 000 младежи да бъдат включени в дейности за солидарност.Освен това днешното споразумение ще ни позволи да се увеличат предлаганите възможности и да се предостави повече помощ в цяла Европа. То също така ще проправи пътя за допълнителни 350 000 места за участие на младежи, които искаме да осигурим съгласно предложението за следващия дългосрочен бюджет на ЕС.

Бихме искали да благодарим на малтийското, естонското и българското председателство, както и на комисиите на Европейския парламент по култура и образование, по заетост и социални въпроси за тяхната усърдна работа и ангажимент. Също така бихме желали да благодарим на докладчиците Хелга Трюпел и Брандо Бенифеи. Надяваме се, че Европейският парламент и Съветът ще одобрят бързо споразумението под формата на окончателен текст, за да можем да направим следващата стъпка към превръщането на Европейския корпус за солидарност в още по-успешен и значим фактор на място.