Брюксел, 18 юли 2018 r.

Европейската комисия глоби Google с 4.34 милиарда евро за нарушение на антитръстовите правила на ЕС. От 2011 г. насам Google е налагала незаконни ограничения на производителите на устройства, работещи с Android, и на операторите на мобилни мрежи, за да затвърди господстващото си положение в областта на общото търсене в интернет.

Сега Google трябва действително да прекрати тези практики в рамките на 90 дни или да понесе глоби в размер до 5% от средния дневен световен оборот на Alphabet, дружеството майка на Google.

Комисар Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: Днес мобилният интернет представлява повече от половината от световния интернет трафик. Той промени живота на милиони европейци. Нашето дело е свързано с три вида ограничения, които Google е налагала на производителите на устройства, използващи Android, и на мрежовите оператори, за да гарантира, че интернет трафикът на тези устройства отива към търсачката на Google. По този начин Google е използвала Android като средство за затвърждаване на господстващото положение на своята търсачка. Тези практики са попречили от една страна на конкурентите да иновират и да се конкурират въз основа на своите качества, а от друга — на потребителите да се възползват от ефективна конкуренция на пазара за мобилни комуникации. Това е незаконно съгласно антитръстовите правила на ЕС.

По-специално Google e:

 • изисквала от производителите да инсталират предварително неговия браузър Chrome и неговото приложение за търсене Google Search, за да им предостави лиценз за своя магазин за приложения Play Store;
 • извършила плащания до определени големи производители и оператори на мобилни мрежи, при условие че инсталират предварително и ексклузивно приложението Google Search на своите устройства; a също така е
 • попречила на производителите, желаещи да инсталират предварително приложения на Google, да продават мобилни устройства, работещи с алтернативни версии на Android, които не са одобрени от Google (т.нар. „форкове на Android“).

Стратегията на Google и обхватът на разследването на Комисията

Google дължи голяма част от своите приходи на своя водещ продукт — търсачката на Google. Компанията бързо разбира, че преходът от настолни компютри към мобилен интернет, започнал около 2005 г., ще промени търсенето в интернет из основи. Ето защо Google изготвя стратегия, в която се предвиждат последствията от този преход и се търсят начини потребителите да продължат да използват търсачката на Google на своите мобилни устройства.

През 2005 г. Google купува компанията, създала мобилната операционна система Android, и оттогава тя се развива от Google. Днес около 80% от интелигентните мобилни устройства в Европа и по света работят с Android.

Когато Google разработи нова версия на Android, изходният код се публикува онлайн. По принцип това позволява на трети страни да изтеглят и модифицират този код и да създават форкове на Android. Свободно достъпният изходен код на Android обхваща основните характеристики на интелигентната мобилна операционна система, но не и приложенията и услугите за Android, които са индустриална собственост на Google. Производителите на устройства, които желаят да се сдобият с приложенията и услугите за Android на Google, трябва да сключат договори с компанията, в които Google налага определени ограничения. Някои от тези ограничения са приложени и в договори, сключени от Google с определени големи оператори на мобилни мрежи, които също могат да решават кои приложения и услуги се инсталират на устройствата, продавани на крайните потребители.

В решението на Комисията се разглеждат три специфични вида договорни ограничения, наложени от Google на производителите на устройства и операторите на мобилни мрежи. Тези ограничения са позволили на Google да използва Android като средство за затвърждаване на господстващото положение на своята търсачка. С други думи, в решението на Комисията не се поставят под въпрос моделът на отворения код или самата операционна система Android.

Господстващото положение на Google

В решението на Комисията се констатира, че Google има господстващо положение на пазарите за услуги за общо търсене в интернет, за подлежащи на лицензиране операционни системи за интелигентни мобилни устройства и за онлайн магазини за приложения за Android.

Услуги за общо търсене

Google има господстващо положение на националните пазари за общо търсене в интернет в цялото Европейско икономическо пространство (ЕИП), т.е. във всички 31 държави — членки на ЕИП. В повечето държави от ЕИП Google има дял от над 90%. Бариерите за навлизане на тези пазари са високи. Това бе заключението и в решението за услугата на Google за сравнително пазаруване през юни 2017 г.

Подлежащи на лицензиране операционни системи за интелигентни мобилни устройства

Android e подлежаща на лицензиране операционна система за интелигентни мобилни устройства. Това означава, че трети лица, производители на интелигентни мобилни устройства, могат да закупят лиценз за Android и техните устройства да работят със системата.

Благодарение на контрола, който упражнява върху Android, Google има господстващо положение на световния пазар (с изключение на Китай) на подлежащи на лицензиране операционни системи за интелигентни мобилни устройства с пазарен дял от над 95%. Бариерите за навлизане на пазара са високи отчасти поради мрежовите ефекти: колкото повече потребители използват дадена операционна система за интелигентни мобилни устройства, толкова повече разработчици създават приложения за нея, което на свой ред привлича още повече потребители. Освен това за разработването на успешна подобна система, подлежаща на лицензиране, са необходими значителни ресурси.

Като операционна система, подлежаща на лицензиране, Android се различава от операционните системи, използвани изключително от вертикално интегрирани разработчици (като Apple iOS или Blackberry). Те не са част от същия пазар, тъй като производители на устройства, които са трети страни, не могат да получат лиценз за използването им.

Въпреки това Комисията проучи до каква степен конкуренцията за крайните потребители и разработчици на приложения (надолу по веригата), по-специално между устройствата на Appleи устройствата, използващи Android, би могла да ограничи непряко пазарната мощ на Google за предоставяне на лицензи за Android на производителите на устройства (нагоре по веригата). Комисията установи, че тази конкуренция не ограничава в достатъчна степен Google нагоре по веригата поради редица причини, като например:

 •          когато вземат решения за покупка, крайните потребители се влияят от редица фактори (като например хардуерните елементи или марката на устройството), които са независими от мобилната операционна система;
 •          устройствата на Apple обикновено са с по-високи цени от устройствата с Android и следователно може да не са достъпни за голяма част от потребителите на устройства с Android;
 •          ако преминат към устройства на Apple, потребителите на устройства с Android са изправени пред известни разходи, свързани с изгубването на приложения, данни и контакти, както и необходимостта да научат как да използват новата операционна система; a също така
 •          дори ако крайните потребители преминат от устройства на Apple към устройства с Android това би имало ограничено въздействие върху основната дейност на Google. Това е така, защото Google e търсачката по подразбиране на устройствата на Apple и следователно потребителите, използващи Apple устройства, има вероятност да продължат да използват тази търсачка за своите търсения.

Магазини за приложения за мобилната операционна система Android

Google има господстващо положение на световния пазар (с изключение на Китай) на магазини за приложения за мобилната операционна система Android. В магазина за приложения на Google — Play Store — се предлагат повече от 90% от приложенията, изтегляни върху устройства с Android. Бариерите за навлизане на този пазар също са високи. По причини, подобни на изброените по-горе, господстващото положение на магазина за приложения на Google не се влияе от магазина App Store на Apple, който е на разположение само на устройствата, работещи с iOS.

Нарушаване на антитръстовите правила на ЕС

Господстващото положение на пазара в този смисъл е незаконно съгласно антитръстовите правила на ЕС. Дружествата с господстващо положение имат специална отговорност да не злоупотребяват със своята силна позиция на пазара чрез ограничаване на конкуренцията на пазара, на който доминират, или на други, отделни пазари.

Google е участвала в три отделни вида практики, всяка от които е имала за цел затвърждаване на господстващото положение на Google в областта на общото търсене в интернет.

1) Незаконно обвързване на приложението за търсене и браузъра на Google

Google предлага своите мобилни приложения и услуги на производителите на устройства като пакет, който включва Play Store, приложението за търсене Google и браузъра Chrome. Лицензионните условия на Google правят невъзможно за производителите да инсталират предварително само някои от тези приложения.

Като част от разследването на Комисията, производителите на устройства потвърдиха, че Play Store е приложение, „без което не може“, тъй като потребителите очакват то да бъде предварително инсталирано на техните устройства (например защото не могат да го изтеглят сами по законен начин).

В решението си Комисията заключава, че Google е участвала в два вида незаконно обвързване:

 •          Първо, обвързването на приложението за търсене Google. В резултат от това Google си е осигурила нейното приложение за търсене Google да е предварително инсталирано на практика на всички устройства, продавани в ЕИП. Приложенията за търсене представляват важна входна точка за търсенето чрез мобилни устройства. Комисията установи тази практика на обвързване за незаконна от 2011 г. насам, т.е. от момента, в който Google има господстващо положение на пазара за магазини за приложения за мобилната операционна система Android.
 •          Второ, обвързването на браузъра Chrome на Google. В резултат от това Google си е осигурила нейният мобилен браузър Chrome да е предварително инсталиран на практика на всички устройства, продавани в ЕИП. Браузърите също представляват важна входна точка за търсене чрез мобилни устройства, а търсачката на Google е търсачката по подразбиране в браузъра Chrome. Комисията установи тази практика на обвързване за незаконна от 2012 г. насам, т.е. от момента, в който Google е включил браузъра Chrome в своя пакет от приложения.

Предварителното инсталиране може да създаде склонност към запазване на статуквото. Потребителите, които намерят на своите устройства предварително инсталирани браузъри и приложения за търсене, има вероятност да продължат да ги използват. Така например Комисията откри доказателства, че приложението за търсене Google се използва повече на устройства с Android, на които то е предварително инсталирано, отколкото на устройства с Windows, на които потребителите трябва да го изтеглят сами. Това показва също така, че потребителите не изтеглят конкурентни приложения достатъчно масово, за да компенсират значителното търговско предимство, произтичащо от предварителното инсталиране. През 2016 г. например:

 •          на устройства с Android, на които Google и Chrome са предварително инсталирани, над 95% от всички търсения са били извършени с Google; a
 •          на устройства с Windows, на които Google и Chrome не са предварително инсталирани, по-малко от 25% от всички търсения са били извършени чрез Google. Над 75% от търсенията са били извършени чрез търсачката Bing на Microsoft, която е предварително инсталирана на устройствата, работещи с Windows.

Следователно практиката на Google е ограничила стимулите за производителите да инсталират предварително конкурентни приложения за търсене и стимулите за потребителите да изтеглят такива приложения. Това е ограничило възможностите на съперниците на Google да се конкурират с него.

Комисията също така направи задълбочена оценка на аргументите на Google за необходимостта от обвързване на браузъра Chrome и приложението за търсене Google, за да може Google да получи възвращаемост на инвестицията си в Android, и заключи, че тези аргументи не са добре обосновани. Google печели милиарди долари годишно само от магазина за приложения Play Store, събира голямо количество данни от устройствата с Android, които са важни за рекламния бизнес и бизнеса за търсене на компанията, и е щял да привлече значителни приходи от реклами в своята търсачка дори и без ограниченията.

2) Незаконни плащания, зависещи от условието за ексклузивно предварително инсталиране на Google Search

Google е предоставил значителни финансови стимули на някои от най-големите производители на устройства, както и на операторите на мобилни мрежи, при условие че инсталират предварително и ексклузивно приложението за търсене Google на всички свои устройства, работещи с Android. Това е нарушило конкуренцията, като значително е ограничило стимулите за предварително инсталиране на конкурентни приложения за търсене.

Разследването на Комисията показа, че конкурентните търсачки са били неспособни да компенсират производител на устройства или оператор на мобилни мрежи за загубата на приходи от Google и все пак да реализират печалби. Това е така, защото дори ако конкурентната търсачка е била предварително инсталирана само на някои устройства, тя е щяла да дължи компенсации на производителя или оператора за загуба на приходи от Google за всички устройства.

В съответствие с неотдавнашното решение на Съда на ЕС по делото Intel Комисията разгледа наред с други фактори условията, при които стимулите са били предоставени, техния размер, пазарния дял, обхванат от тези споразумения, и тяхната продължителност.

Въз основа на това Комисията установи практиката на Google за незаконна между 2011 г. и 2014 г. През 2013 г., когато Комисията започва да проучва този въпрос, Google започва постепенно да премахва това изискване. Незаконната практика е прекратена през 2014 г.

Комисията направи задълбочена оценка на аргументите на Google за необходимостта от създаване на финансови стимули за ексклузивно предварително инсталиране на приложението за търсене Google на всички устройства с Android. В тази връзка Комисията отхвърли аргумента на Google, че плащания за изключителни права, са били необходими, за да се убедят производителите на устройства и мобилните оператори да произвеждат устройства за екосистемата на Android.

3) Незаконно възпрепятстване на разработването и разпространението на конкурентни на Android операционни системи

Google е попречила на производителите на устройства да използват алтернативни версии на Android, които не са одобрени от Google (форкове на Android). За да могат да инсталират предварително на своите устройства приложенията, които са индустриална собственост на Google, в това число Play Store и Google, производителите е трябвало да поемат задължение да не продават никакви устройства, работещи с форк на Android. Комисията установи, че тази практика представлява злоупотреба от 2011 г. насам, т.е. от момента, в който Google има господстващо положение на пазара за магазини за приложения за мобилната операционна система Android.

Практиката е ограничила възможностите за разработване и продаване на устройства, които работят с форкове на Android. Комисията откри например доказателства, че поведението на Google е попречило на редица големи производители да разработват и продават устройства, работещи с Fire OS — форка на Android, разработен от Amazon.

По този начин Google е блокирал важна възможност за въвеждане на приложения и услуги от страна на неговите конкуренти, по-специално услугите за общо търсене, които биха могли да бъдат предварително инсталирани на форкове на Android. Следователно поведението на Google е оказало пряко въздействие върху потребителите, като е ограничило достъпа им до иновации и интелигентни мобилни устройства, работещи с алтернативни версии на операционната система Android. С други думи, в резултат от тази практика не потребителите, разработчиците на приложения и пазарът са определяли наистина коя операционна система да просперира, а Google.

Комисията също така направи задълбочена оценка на аргументите на Google за необходимостта от подобни ограничения, за да се избегне „разпокъсаност“ на екосистемата на Android, и заключи, че аргументите не са добре обосновани. От една страна, Google е можела да гарантира, че устройствата с Android, използващи услуги и приложения, които са индустриална собственост на Google, отговарят на техническите изисквания на компанията, без при това да пречи на появата на форкове на Android. От друга страна, Google не е предоставила достоверни доказателства, че форковете на Android биха могли да бъдат засегнати от технически неизправности или невъзможност да поддържат приложения.

 

 

Последиците от незаконните практики на Google

В решението си Комисията заключава, че тези три вида злоупотреби представляват част от цялостна стратегия на Google за укрепване на господстващото положение на компанията в общото търсене в интернет в контекста на бързото разрастване на мобилния интернет.

От една страна, практиките на Google са лишили конкурентните търсачки от възможността да се конкурират въз основа на качествата си. Обвързването е гарантирало предварителното инсталиране на браузъра и приложението за търсене на Google на практически всички устройства, работещи с Android, а плащанията за изключителни права значително са намалили стимулите за предварително инсталиране на конкурентни търсачки. Google е възпрепятствала също разработването на форкове на Android, които са можели да предоставят платформа за спечелване на интернет трафик от конкурентни търсачки. Стратегията на Google също така е попречила на конкурентните търсачки да съберат повече данни от интелигентните мобилни устройства, включително данни за търсене и мобилна локализация, което е помогнало на Google да затвърди господстващото си положение като търсачка.

Освен това практиките на Google са навредили на конкуренцията и по-нататъшните иновации не само в областта на търсенето в интернет, но и в областта на мобилните комуникации като цяло. Това е така, защото Google е попречила на други мобилни браузъри да се съревновават ефикасно с предварително инсталирания браузър Chrome. Накрая, Google е възпрепятствала разработването на форкове на Android, които са можели да предоставят платформа за развитие и на други разработчици на приложения.

Последици от решението

Глобата в размер на €4 342 865 000 е наложена от Комисията с оглед на продължителността и сериозността на нарушението. В съответствие с Насоките на Комисията за глобите от 2006 г.(вж. съобщението за медиите и информационната бележка), глобата е изчислена въз основа на стойността на приходите на Google от услуги за реклама в търсачка на устройствата с Android в ЕИП.

В решението на Комисията се изисква Google да сложи край на незаконното си поведение по ефективен начин в срок от 90 дни от решението.

Минималните мерки, които Google трябва да вземе, са да прекрати и повече да не използва нито един от трите вида практики. В решението се изисква също така Google да се въздържа от мерки с подобни или еквивалентни на тези практики цели или ефекти.

Решението не лишава Google от възможността да въведе разумна, справедлива и обективна система, която гарантира правилното функциониране на устройствата с Android, на които се използват приложения и услуги, които са индустриална собственост на Google, без при това да засяга свободата на производителите да произвеждат устройства, работещи с форкове на Android.

Отговорност за спазването на решението на Комисията носи единствено Google. Комисията ще следи този процес отблизо и Google трябва да я информира за това как ще изпълни своите задължения.

Ако Google не спази решението на Комисията, компанията ще подлежи на наказателни плащания в размер до 5% от средния дневен световен оборот на своето дружество майка — Alphabet. Комисията ще трябва да констатира подобно неспазване в отделно решение, като наложените плащания ще бъдат със задна дата, съответстваща на момента на започване на неспазването.

Не на последно място, Google може да бъде обект на граждански искове за обезщетения за вреди, които могат да бъдат заведени пред съдилищата на държавите членки от всяко лице или предприятие, засегнато от антиконкурентното поведение на Google. Новата Директива на ЕС за обезщетения при нарушаването на антитръстовите правила улеснява пострадалите от антиконкурентни практики да получат обезщетение.

Други дела във връзка с Google

През юни 2017 г. Комисията глоби Google с 2,42 милиарда евро за злоупотреба с господстващото положение на търсачката на компанията чрез предоставяне на незаконно предимство на нейната собствена услуга за сравнително пазаруване. Понастоящем Комисията активно следи как Google спазва това решение.

Комисията също така продължава да разследва ограниченията, които Google е наложила на възможността на определени уебсайтове на трети страни да показва реклами при търсене от конкуренти на Google (делото AdSense). През юли 2016 г. Комисията стигна до предварително заключение, че Google e злоупотребила с господстващото си положение, в делото AdSense.

Контекст

Днешното решение е адресирано до Google LLC (преди това Google Inc.) и Alphabet Inc. — дружеството майка на Google. Комисията образува производство относно поведението на Google по отношение на операционната система Android и приложенията за нея през април 2015 г. и изпрати на Google изложение на възраженията през април 2016 г.

С член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и член 54 от Споразумението за ЕИП се забранява злоупотребата с господстващо положение.

Повече информация за това разследване ще намерите под номер 40099 в публичния регистър на делата на уебсайта на Комисията по въпросите на конкуренцията.

Източник: Европейската комисия