София, 25 август 2018 г.

Комисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел участва в министерската среща на Г-20 по въпросите на цифровата икономика в Салта (Аржентина), посветена на въздействието на цифровата трансформация върху глобалното развитие. В рамките на два дни над 30 ръководители на делегации, министри и висши служители от държави-членки и гости на Г-20, както и представители на международни организации, разискваха как правителствата могат да създадат условия частният сектор и гражданското общество да се възползват в максимална степен от потенциала на цифровите технологии. В центъра на работните сесии бяха въпроси,важни за Европейската комисия, като растежа на цифровата икономика и развитието на цифровата инфраструктура, цифровизацията на предприятията, киберсигурността, изкуствения интелект, онлайн платформите, участието на жените в цифровия сектор.

В резултат на дебатите беше изготвена съвместна декларация за укрепването на глобалната цифрова икономика, преговорите по която от името на ЕС бяха водени от комисаря по цифровата икономика и общество Мария Габриел. По време на продължителните и интензивни преговори тя защити приоритетните за Европейската комисия и ЕС въпроси като киберсигурността, дезинформацията онлайн, изкуствения интелект, въздействието на цифровизацията върху бъдещето на работните места, прозрачността на онлайн платформите и справедливостта в отношенията бизнес-платформи. В контекст на усилията за насърчаване по-голямото участие на жените в цифровата сфера, Мария Габриел предложи да се въведе индикатор, който да измерва този показател в държавите от Г-20.

„Документът ще ни даде солидна основа за съгласувани действия и продължаване на работата ни в диалог по стратегически въпроси, свързани с развитието на глобалната цифрова икономика. Стремежът ми при преговорите беше да запазим хората в центъра на действията и мерките на политическо ниво, за да гарантираме, че цифровата икономика ще донесе ползи за всички. Тази съвместна декларация включва конкретни аспекти и препоръки за увеличаване на ползите от цифровата трансформация и справяне с предизвикателствата на цифровата икономика. Една процъфтяваща цифрова икономика разчита на достъпна и сигурна цифрова инфраструктура, на подкрепа за предприятията и иновациите, на работна сила с подходящи цифрови умения, на разгръщане на потенциала на жените в цифровата сфера“, коментира комисар Мария Габриел.

Като следващ председател на Г-20, Япония заяви ангажимент за продължаване на работата по вписаните в декларацията приоритети за ускоряване растежа на цифровата икономика в глобален мащаб със специален фокус върху изкуствения интелект и киберсигурността.

Източник: Европейската комисия

 

Комисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел участва в министерската среща на Г-20 по въпросите на цифровата икономика в Салта (Аржентина), посветена на въздействието на цифровата трансформация върху глобалното развитие