Годишна реч за състоянието на Европейския съюз на председателя Юнкер в Европейския парламент
Можете да откриете превода на български език на речта за състоянието на Съюза на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в прикачения документ.
Пълна информация с преводи на български на съпътстващите речта документи ще откриете на специално създадения портал ec.europa.eu/soteu2018