Представителите на онлайн платформите и рекламната индустрия връчиха на комисаря по цифровата икономика и общество Мария Габриел индивидуалните си пътни карти, с които въвеждат конкретни мерки за борба с дезинформацията в интернет. Подробните индивидуални пътни карти, изложени в Кодекса за добри практики за борба с дезинформацията онлайн, съдържат конкретни действия от платформите, които планират да разширят инструментите си срещу дезинформацията. Те включват мерки за по-голяма прозрачност на политическата реклама, обучения на политическите групи и изборни органи, както и сътрудничество с проверителите на факти.

Комисар Мария Габриел заяви: „Призовах индустрията да предложи в Кодекса осезаеми стъпки за борба с дезинформацията. Ангажиментите в него представляват първи положителен резултат от подхода на Европейската комисия за справяне с онлайн дезинформацията. Няма да е достатъчно кодексът да бъде изготвен само на хартия. Той трябва ефективно приложен и да  бъде последван от действия.“

Българският еврокомисар посочи още, че ще следи отблизо приложението на пътните карти от платформите.

„Това не е кодекс на Европейската комисия. Това е кодекс на всички участващи в неговото изработване – на платформите, на рекламната индустрия, на академичния сектор, на журналистите, на неправителствените организации. Това е един общ, координиран отговор на всички и очаквам неговото приложение и ясни ангажименти“, каза още Мария Габриел.

Комисар Габриел уточни, че ако в края на годината няма достатъчно напредък, тогава ще се прецени какви допълнителни действия да бъдат предприети с оглед и на предстоящите европейски избори.