София, 23 октомври 2018 г.
Европейската комисия представи своята работна програма за 2019 г., с която определя три основни приоритета за следващата година: бързо постигане на съгласие по вече представените законодателни предложения, за постигане на десетте политически приоритета; приемане на ограничен брой нови инициативи за решаване на нерешените предизвикателства и представяне на няколко инициативи с оглед на бъдещето на ЕС на 27-те, целящи засилване на основите на една силна, обединена и суверенна Европа.
Председателят Жан-Клод Юнкер заяви: След седем месеца, считано от днешния ден, Европа ще направи най-важната си среща с избирателите в рамките на едно поколение — на изборите за Европейски парламент. Призовавам Европейския парламент и Съвета да приемат предложенията, представени от Комисията през последните четири години. Гражданите не се интересуват от предложения, те имат нужда от действащо законодателство, което им предоставя права. Най-доброто послание за гласоподавателите, които ще гласуват следващата година, би било да покажем, че този Съюз дава конкретни, осезаеми резултати за тях.
Работната програма за 2019 г. акцентира върху само 15 нови инициативи, както и още 10 нови оценки по линия на REFIT, за да направи преглед на съществуващото законодателство и да гарантира, че то все още съответства на целта. За да се гарантира акцент върху постигането на резултати, в работната програма на Комисията също се изброяват 45-те неприети приоритетни предложенияв рамките на Съвместната декларация относно законодателните приоритети, които да бъдат приети от Парламента и Съвета преди европейските избори. Комисията също така предлага да оттегли или отмени 17 неприети предложения или съществуващи закони.
Източник: Европейската комисия