София, 25 октомври 2018 г.

Комисар Мария Габриел: Новите технологии могат да бъдат силно оръжие срещу трафика на хора

Важно е да не губим от поглед факта, че интернет влияе върху всички фази на трафик на хора – от набирането онлайн, през  транспортирането и експлоатирането до подкрепата за жертвите. Технологиите позволяват на трафикантите да имат достъп до широк кръг от потенциални жертви и да извършват престъпни деяния в по-кратък период от време и в по-голям мащаб. Но интернет и технологиите са силно оръжие и в ръцете на всички нас, което можем да обърнем срещу трафикантите.  Информационните кампании онлайн за повишаване на осведомеността  по проблема и за превенция са важен инструмент в борбата със съвременното робство.  Това заяви българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел при откриването на конференцията „Трафик на хора и киберпрестъпления: връзки, противодействие и превенция“, която се проведе в София по повод Европейския ден за борба с трафика на хора. Форумът се превърна в платформа за по-добро проучване на връзката между трафика на хора и интернет и очертаване на решения за засилване на борбата с това тежко престъпление.

Мария Габриел отбеляза ролята на кампанията #SaferInternet4EU, която стартира  през февруари, даваща конкретни съвети за кибер хигиена, прилагането на които могат да помогнат не само на младите хора да разпознават опасностите, дебнещи в интернет. Комисарят наблегна още, че засиленото сътрудничество с платформите и доставчиците на интернет услуги също е много важен фактор за противодействие на трафика на хора. „В Европейската комисия работим за мерки срещу незаконното съдържание онлайн, особено съдържащото сексуално насилие над деца. Изчерпателна база данни с широк достъп също може да подкрепи работата на правоприлагащите органи за засичане онлайн на трафика на хора и разбиване на бизнес моделите на престъпниците“, подчерта Мария Габриел.

Тя отправи апел и за единни и координирани действия за подкрепа на жертвите, като им се гарантира по-добър достъп до защита на техните права

и им се дадат възможности да изградят наново живота си. „Решаваща роля в този контекст имат и онлайн платформите, от които трябва да бъде премахвано съдържание, свързано с жертвите, докато са били в оковите на трафика“,  отбеляза българският еврокомисар.

Мария Габриел информира, че скоро Европейската комисия ще публикува доклад за напредъка в борбата с трафика на хора, който ще може да послужи на ангажираните с проблема  за следващи решителни стъпки. „За успеха ни е важно да бъдем заедно и единни на всички нива – местно, национално, европейско. Само от общите ни усилия зависи да отправим послание за нетърпимост и прекъснем веригата на трафика на хора“, заключи комисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел.

Източник: Европейската комисия