София, 26 октомври 2018 г.
Към 2020 година Европа ще се изправи пред недостиг на хиляди квалифицирани експерти по киберсигурност. Ето защо е важно да инвестираме повече в подготовка на специалисти с високи цифрови умения, каквато цел има и новата програма „Цифрова Европа“. Предвиждаме 2 милиарда да бъдат отделени за сферата на киберсигурността, като 700 милиона евро от тях за обучение за високи цифрови умения. Това заяви българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел при откриването на конференция за киберсигурността в електрическата мобилност и енергийната инфраструктура, организирана от Националната браншова организация за електрическа мобилност в партньорство със Софийски Форум за Сигурност и Военна Академия „Г. С. Раковски“.
Комисарят наблегна, че повечето компании днес нямат свои собствени експерти по киберсигурност, а гражданите също не са експерти по киберсигурност. „Всеки, който използва цифрово устройство, трябва да е наясно с рисковете за киберсигурността и да прилага достатъчно добро ниво на киберхигиена. Кампанията  SaferInternet4EU, която стартирах през февруари, е много добър инструмент за повишаване на киберхигиената на всеки потребител чрез публикуваните материали, които дават стъпка по стъпка най-важните правила за лична киберзащита“, посочи Мария Габриел.
През последните няколко години ЕС финансира изследователски и иновационни проекти в областта на киберсигурността. Планира се  публично-частно партньорство, което да инвестира 450 милиона евро до 2020 г., като индустрията ще добави три пъти повече. Тази подкрепа цели да вкара повече технология в устройствата, които са на пазара. Българският еврокомисар напомни, че наскоро Европейската комисия предложи да се създаде Европейски център за компетентност по киберсигурност, който да събере цялата съществуваща в държавите членки експертиза.  Поставено беше и началото на мрежа от национални центрове за компетентност, като през ноември ще бъде стартирано с пилотен проект на обща стойност 50 милиона евро. Мария Габриел отбеляза и значението на това да се създадат стимули за компаниите, които да вграждат в устройствата повече сигурност. За да се постигне това, потребителите трябва да могат да определят колко сигурен е един продукт, а когато това се случи, компаниите сами ще искат да покажат, че техните продукти са безопасни. Това ще стане възможно с новата европейска рамка за сертифициране на продуктите, която Европейската комисия предложи, а в момента българският еврокомисар води преговорите с Европейския парламент и Съвета, като целта е постигане на споразумение до края на годината.
„Ние имаме все повече свързани устройства и затова от общите ни усилия зависи да гарантираме тяхната сигурност. Това важи в пълна степен и за електрическата мобилност и енергийната инфраструктура. Опазването на системите в тези сфери от кибератаки означава опазване на енергийната ни сигурност. Инвестициите в киберсигурност са инвестиции с висока възвръщаемост за институциите, критичната инфраструктура, гражданите, бизнеса“, заяви българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел.
Източник: Представителство на ЕК в България