От 30 октомври до 1 ноември във Велико Търново се събраха средношколци от цялата страна, които участваха в симулация на заседания на Съвета на ЕС и Европейския парламент, както и в Младежки дебат на тема „Накъде отива Европа?”. В събитието се включиха повече от 100 ученика на възраст 17-18 години от 18 града в България, които бяха пряко избрани от своите връстници през м.октомври чрез демократични избори в училищата. В продължение на три дни те дискутираха искрено и ангажирано за бъдещето на страната ни и на Европа.

Сливен беше представен от пет дванадесетокласника: Георги Минчев от ПГХТ „Акад.Неделчо Неделчев”, Жоржина Иванова и Кристина Бонева от ГПЗЕ „Захарий Стоянов”, Димитър Димитров от СОУ „П.Яворов” и Михаела  Стефанова от ПГИ „Проф.д-р Димитър Табаков” с ръководители Красимира Донева и Стефка Султанова.

В заседания на Съвета на ЕС сливенци защитаваха позициите на Финландия и Румъния. Основната тема беше „Как да се формира новият европейски бюджет за периода 2020 – 2027 година”. Участниците в симулацията оформиха пет от общо седем парламентарни групи, аналогични на Европейския парламент, като сливенските младежки участваха в групите на „Европейската народна партия”; „Социалисти и Демократи”; „Алианса на либералите и демократите”, „Европейската обединена левица” и „Европа на свободата и демокрацията”.

Събитието беше открито от заместник кмета на Велико Търново – проф. Георги Камарашев, а гости на симулациите бяха ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев, ръководителят на Бюрото на Европейския парламент в България – Теодор Стойчев и проф. д-р Ингрид Шикова – професор по Политики на ЕСВ, катедра „Европеистика”, СУ „Св. Кл. Охридски”.

На втория ден в дебата за бъдещето на Европа се включиха и българските евродепутати Ева Майдел (Паунова) и Светослав Малинов и доц. д-р Иво Инджов, преподавател в катедра „Журналистика и връзки с обществеността“ на Великотърновския университет.

Като част от програмата младежите посетиха музей „Учредително събрание”, а в навечерието на Деня на народните будители съпреживяха спектакъла „Царевград Търнов – звук и светлина”. Сливенци се включиха и в обиколката на Арбанаси, посветена на 2018 – Европейска фодина на културното наследство.

Националното събитие беше организирано от информационните центрове от Мрежата „Европа Директно” в България съвместно с Представителството на Европейската комисия и Бюрото на Европейския парламент в България.

Целта е младите хора да повишат информираността си за предстоящите през месец май 2019 г. избори за Европейски парламент и начините на взимане на решения в ЕС, а също така да се включат в процесите на обсъждане на бъдещото развитие на Европа.