На 23 и 24 ноември в Националния дворец на културата ще се проведе форумът  „Образование за бъдеще“, който се организира съвместно от водещи организации от сферата на образованието, Представителството на Европейската комисия в България в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Един от основните акценти в програмата на 23 ноември ще бъде представянето на доклада на Европейската комисия, който прави обзор на образованието и обучението през 2018 г. В него се анализират основните предизвикателства пред европейските образователни системи и се представят политики, благодарение на които тези системи могат да отговорят по-добре на обществените нужди и нуждите на пазара на труда. Докладът включва сравнение между различните държави, 28 подробни доклада за отделните държави и специален уебсайт с допълнителни данни и информация.

В рамките на форума ще се обсъждат текущата образователна система и бъдещето на образованието, уменията, които бизнесът търси, работата на учителите, дигиталното образование, STEAM специалностите и професионалните направления. Ще бъдат представени нови образователни модели, бизнес решения и публично-частни партньорства.

Пълната програма на форума „Образование за бъдеще“ може да намерите тук.

Източник: Европейската комисия