Европейската комисия публикува две нови проучвания, в които се подчертава все по-голямото значение на износа от ЕС за възможностите за работа в Европа и извън нея. Според резултатите износът от ЕС за останалите държави по света е по-важен от всякога. Той осигурява над 36 милиона работни места в цяла Европа — две трети повече от броя им през 2000 г., като 14 милиона от тях са заети от жени. В допълнение износът на ЕС към останалата част от света генерира 2,3 милиарда евро добавена стойност в ЕС.

От встъпването в длъжност на тази Европейска комисия през 2014 г. броят на работните места, осигурени благодарение на износа, се е увеличил с 3,5 милиона. Заплащането на тези работни места е средно 12 % по-високо от това в останалите стопански отрасли.

България е сред държавите членки, където износът е подпомогнал най-много увеличаването на работните места между 2000 г. и 2017 г. в относителни стойности – с 321%.

Повече информация с данните ще намерите в прикачения документ.