Тази година отбелязваме 25 години от единния пазар #SingleMarket. Единният пазар е едно от най-големите постижения на ЕС. Той гарантира свободното движение на стоки, услуги, капитали и хора – четирите свободи в рамките на ЕС.

Посвързани от всякога

С все по-голямото цифровизиране на света, Европа трябва да работи за премахването на бариерите и създаването на истински Цифров единен пазар в ЕС със свободно движение на стоки, хора, услуги, капитали и, разбира се, гарантирането на данните. Това беше един от първите 10 политически приоритета на Европейската комисия и тя постигна изключителен напредък в това отношение, особено в полза на всички европейци.

Сбогом, Роуминг! Здравей, Преносимост!

Миналата година се сбогувахме с таксите за роуминг при пътуване в другите държави в ЕС. Вече можем да ползваме мобилните си телефони за обаждания, изпращане на текстови съобщения и данни, без да се притесняваме за допълнителни такси. От тази година имаме достъп, докато пътуваме, и до онлайн съдържанието, за което сме абонирани. Независимо дали става дума за Netflix, Amazon prime или друга услуга, цифровите абонаменти ни следват навсякъде, където и да отидем!

Освен премахването на таксите за роуминг и достъп до онлайн абонаменти, докато пътуваме в ЕС, вече имаме и повече опции и по-добри цени при пазаруване онлайн.

Без повече  блокиране на географски принцип

През 2015 г. 63 % от уебсайтовете не ни позволяваха да купуваме на тях от друга държава от ЕС. В резултат две трети от желаещите да пазаруват онлайн в чужбина не можеха да направят това.  Потребителите на интернет в ЕС често се оплакват, че не могат да получат достъп до това, което искат, тъй като практиките за блокиране според геограрфския район ограничават достъпа им до уебсайтове и услуги, предлагани онлайн в друга държава. В резултат на това, средно два от три опита за онлайн пазаруване от друга държава в ЕС, се провалят и онлайн купувачите трябва да приемат различни условия и цени за един и същ продукт или услуга, в зависимост от това къде живеят.

На 3 декември 2018 г. влезе в сила новият регламент на Европейската комисия, с който се прекратява необоснованото блокиране на географски принцип в рамките на ЕС. Това означава, че уебсайтовете, предлагащи стоки и услуги, няма да могат да ви дискриминират на основание на вашето местоположение.

И сега вече можете да пазарувате онлайн, да резервирате хотел или да наемете кола от която и да е страна от ЕС, без да сте блокирани или да плащате несправедливи цени.

Успоредно с премахването на таксите за роуминг, с новите норми за защита на данните и с възможността за гражданите да пътуват в чужбина със своето онлайн съдържание, прекратяването на необоснованото блокиране на географски принцип е друга важна инициатива за превръщането на цифровия единен пазар в реалност за всички — с конкретни преимущества за хората и бизнеса.

С новите норми потребителите ще получат възможност за по-голям избор на продукти на конкурентни цени и следователно — за по-добри оферти. В същото време клиентската база на бизнеса ще надхвърли националните граници, с което ще се понижат разходите по сделките и административните разходи на дружествата.

Но има и още!

Стратегията за цифровия единен пазар обхваща  не са само роуминга, преносимостта и географското блокиране, но и много повече.  Тя се стреми да засили електронната търговия в ЕС, да модернизира правилата за авторски права, да укрепи агенцията на ЕС за киберсигурността, да адаптира правилата за неприкосновеност на личния живот, да гарантира, че всеки има възможно най-добрия достъп до интернет и много повече.

Цифровият единен пазар би могъл да допринесе с 415 милиарда евро за европейската икономика, като стимулира заетостта, растежа, конкуренцията, инвестициите и иновациите. Той може да създаде възможности за стартиране на нови бизнеси и всички фирми да растат и да внедряват инвестиции в пазара на над 500 милиона души.

Целта на ЕС е да укрепи цифровия пазар и да гарантира, че всички европейци и европейски предприятия – както малки, така и големи, са част от процеса.

Надяваме, че както Ян от видеото на полския режисьор Tomasz Konecki,  който живее сам високо в планината, вие също ще се радвате на ползите, където и да решите да живеете и пътувате в ЕС! https://goo.gl/e8zWGp

Информационен център „Европа Директно – Сливен“ е част от информационната мрежа Europe Direct и се поддържа от Фондация Европейски младежки инициативи, с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Той покрива територията на Сливенска област, включваща общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица.
Мисията на центъра е да иформира гражданите на територията на Сливен и Сливенска област за Европейския съюз и да насърчава активното гражданско участие на местно и регионално ниво.
EuropeDirect е информационен център, който помага на гражданите да намерят отговорите на своите въпроси за Европейския съюз. Центърът предлага всякакъв вид информация, свързана с Европейския съюз, включително за това какви са Вашите права и възможности като гражданин на Европейския съюз и как да ги използвате. Центърът може да предложи отговори на общи въпроси, а така също ако имате съвсем конкретен и специфичен въпрос може да Ви насочи към най-добрия източник на информация и консултации на европейско, национално, регионално и местно ниво.
За общи въпроси относно ЕС, можете да се свържете също и с Центъра за връзка EuropeDirect или да се обадите на безплатната телефонна линия от всяка точка на Европа 00 800 67 89 10 11.
Помощ и съвети за Вашия живот, работа и пътувания в ЕС може да намерите в портала«Вашата Европа» – той Ви помага да научите за правата си и да намерите практически съвети, когато пътувате из ЕС: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm