София, 14 декември 2018 г.

Комисар Мария Габриел: Днес виждаме на практика ползите от премахването на таксите за роуминг в ЕС

Според доклад, публикуван днес от Комисията, през първата година и половина след премахването на таксите за роуминг се наблюдава непосредствено и значително увеличение на мобилните телефонни обаждания и използването на услуги за мобилни данни от страна на европейците, които пътуват в ЕС.

В този Междинен доклад на Европейската комисия относно резултатите от премахването на таксите за роуминг на 15 юни 2017 г. се посочва, че европейците са се възползвали максимално от новите си цифрови права при пътуванията си в ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП). Използването на услуги за мобилни данни е нараснало средно пет пъти в сравнение с равнищата преди юни 2017 година. Броят на изходящите обаждания при пътуващите се е увеличил приблизително два пъти в сравнение с предходния период.

Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, заяви: „Днес виждаме на практика ползите от премахването на таксите за роуминг в ЕС. Хубаво е, че Европа вече присъства реално за хората, които използват свободно своите мобилни телефони при пътувания в чужбина. Благодаря на операторите, които успяват да превърнат нарасналите нужди от гласови повиквания и пренос на мобилни данни в нови възможности.“

Налице е ясна тенденция към увеличаване на търсенето вследствие на премахването на таксите за роуминг. Освен това премахването на таксите за роуминг спомогна за по-широкото навлизане на мобилните широколентови услуги и за постигане на по-добро 4G покритие.

Повече информация ще намерите в прикачения документ.