София, 18 януари 2019 г.

Европейската комисия прие предложения за указания за водене на търговските преговори със Съединените американски щати: едно относно оценяването на съответствието и второ относно премахването на митата върху промишлените стоки.

Тези преговори се основават на съвместното изявление, договорено от председателя Юнкер и президента Тръмп миналия юли.

В рамките на поетия от нея ангажимент за прозрачност Европейската комисия публикува проектомандатите едновременно с изпращането им на държавите — членки на ЕС. Сега държавите членки трябва да дадат зелена светлина на предложенията, за да могат преговорите да започнат.

Указанията за водене на преговори, представени от Комисията на Съвета, изпълняват съвместното изявление от 25 юли и обхващат две потенциални споразумения със САЩ.

  1. Търговско споразумение, изцяло посветено на премахването на митата върху промишлените стоки, с изключение на селскостопанските продукти.
  2. Второто споразумение относно оценяването на съответствието ще спомогне за постигане на целта за премахване на нетарифните пречки, като улесни доказването от страна на фирмите, че техните продукти отговарят на техническите изисквания от двете страни на Атлантическия океан.

Повече информация ще откриете в прикачения документ.

Източник: Европейската комисия