София, 13 февруари 2019 г.

Европейската комисия прие своя нов списък на 23 трети държави със стратегически слабости в техните национални уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Целта на този списък е да се защити финансовата система на ЕС чрез по-ефективно предотвратяване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма. В резултат на списъка банките и други субекти, обхванати от правилата на ЕС за борба с изпирането на пари, ще трябва да осъществяват по-голям набор от проверки („комплексна проверка“) по отношение на финансовите операции с участието на потребители и финансови институции от тези високорискови трети държави, за да може да се идентифицират по-добре съмнителните парични потоци. Списъкът е съставен след задълбочен анализ въз основа на нова методика, която отразява по-строгите критерии на Петата директива относно борбата с изпирането на пари, влязла в сила от юли 2018 г. 

Комисията е оправомощена да извършва самостоятелна оценка и да идентифицира високорисковите трети държави по силата на Четвъртата и Петата директива относно борбата с изпирането на пари.

Списъкът е съставен въз основа на анализ на 54 приоритетни юрисдикции, който беше изготвен от Комисията в консултация с държавите членки и беше оповестен на 13 ноември 2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
23-те юрисдикции са следните:
(1) Афганистан,
(2) Американска Самоа,
(3) Бахамски острови,
(4) Ботсуана,
(5) Корейска народнодемократична република,
(6) Етиопия,
(7) Гана,
(8) Гуам,
(9) Иран,
(10) Ирак,
(11) Либия,
(12) Нигерия,
(13) Пакистан,
(14) Панама,
(15) Пуерто Рико,
(16) Самоа,
(17) Саудитска Арабия,
(18) Шри Ланка,
(19) Сирия,
(20) Тринидад и Тобаго,
(21) Тунис,
(22) Американски Вирджински острови,
(23) Йемен.

Повече информация ще откриете в прикачения документ.

Източник: Европейската комисия