София, 20 февруари 2019 г.

Комисията приветства предварителното споразумение относно бъдещия Европейски фонд за отбрана

Европейските институции постигнаха частично политическо споразумение по Европейския фонд за отбрана, който ще стимулира иновативната и конкурентоспособна отбранителна индустриална база и ще допринесе за стратегическата автономност на Съюза.

В свят на задълбочаваща се нестабилност и растящи трансгранични заплахи за нашата сигурност, нито една страна не може сама да се справи с тях. Ето защо Комисията „Юнкер“ полага безпрецедентни усилия за да предпази и защити европейските граждани. Предложеният от Комисията през юни 2018 г. като част от Дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. Европейски фонд за отбрана е част от тези инициативи за укрепване на капацитета на ЕС за защита на неговите граждани.

Предварителното политическо споразумение, постигнато от Европейския парламент, Съвета и Комисията в рамките на тристранните преговори, предстои да бъде официално одобрено от Европейския парламент и от Съвета. Бюджетните аспекти и някои свързани с това хоризонтални разпоредби на бъдещия Европейски фонд за отбрана са предмет на цялостното споразумение относно следващия дългосрочен бюджет на ЕС, предложен от Комисията през май 2018 г.

Повече информация за постигнатото споразумение ще откриете в прикачения документ.