/ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ Сливен беше домакин на кампанията „Този път ще гласувам за първи път“

ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ Сливен беше домакин на кампанията „Този път ще гласувам за първи път“

2019-02-21T14:06:50+03:00февруари 21, 2019|

На 19 Февруари 2019, екипът по проекта „Вашият глас за Европа“ посети професионалната гимназия с преподаване на чужди езици в град Сливен – „ Захарий Стоянов“, с информационната си кампания „Ще гласувам за първи път“.

Информационната кампания има за цел да представи пред ученици от 12-ти и 11-ти клас, информация относно предстоящите избори за Европейски парламент, като популяризира основните постижения и важната роля, която Европейският парламент играе в демократичния процес на Европейския съюз. Очаква се по-голямата част от учениците от 11-ти и 12-ти клас, до май 2019, да имат навършени 18 години, което ще означава, че те за първи път ще имат възможността и правото да упражнят своя вот.

Чрез направените презентации и дискусии, екипът на проекта успя да очертае основните постижения на Европейския парламент през последните години, за да се подобри разбирането за важната роля, която той има за нас, като граждани и за нас като част от фирми и други организации.

Над 35 ученика взеха участия в информационната кампания, като получиха промоционални материали, изработени по проекта и ще имат възможност да използват стотици печтни издания, в новосъздадения „Information EU Stop Shop”, който ще се поддържа в рамките на изпълнение на проекта с издания на Европейска тематика.

Информационната кампания, включва посещение на още 4 училища, по следния график:

 

ДАТА УЧИЛИЩE
20.02.2019 Професионална гимназия

по лека промишленост, екология и химични технологии  в град Ямбол

25.02.2019 Професионална гимназия с преподаване на западни езици /ПГПЗЕ/ „Васил Карагъозов“ в град Ямбол
28.02.2019 Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ в град Бургас
Нито Европейската комисия, нито което и да е лице, действащо от нейно име, носят отговорност за начина, по който би могла да бъде използвана съдържащата се тук информация. Тази публикация отразява вижданията на автора и не отразява непременно политиките на Европейската комисия.
X