На 19 Февруари 2019, екипът по проекта „Вашият глас за Европа“ посети професионалната гимназия с преподаване на чужди езици в град Сливен – „ Захарий Стоянов“, с информационната си кампания „Ще гласувам за първи път“.

Информационната кампания има за цел да представи пред ученици от 12-ти и 11-ти клас, информация относно предстоящите избори за Европейски парламент, като популяризира основните постижения и важната роля, която Европейският парламент играе в демократичния процес на Европейския съюз. Очаква се по-голямата част от учениците от 11-ти и 12-ти клас, до май 2019, да имат навършени 18 години, което ще означава, че те за първи път ще имат възможността и правото да упражнят своя вот.

Чрез направените презентации и дискусии, екипът на проекта успя да очертае основните постижения на Европейския парламент през последните години, за да се подобри разбирането за важната роля, която той има за нас, като граждани и за нас като част от фирми и други организации.

Над 35 ученика взеха участия в информационната кампания, като получиха промоционални материали, изработени по проекта и ще имат възможност да използват стотици печтни издания, в новосъздадения „Information EU Stop Shop”, който ще се поддържа в рамките на изпълнение на проекта с издания на Европейска тематика.

Информационната кампания, включва посещение на още 4 училища, по следния график:

 

ДАТА УЧИЛИЩE
20.02.2019 Професионална гимназия

по лека промишленост, екология и химични технологии  в град Ямбол

25.02.2019 Професионална гимназия с преподаване на западни езици /ПГПЗЕ/ „Васил Карагъозов“ в град Ямбол
28.02.2019 Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ в град Бургас
Нито Европейската комисия, нито което и да е лице, действащо от нейно име, носят отговорност за начина, по който би могла да бъде използвана съдържащата се тук информация. Тази публикация отразява вижданията на автора и не отразява непременно политиките на Европейската комисия.