София, 28 март 2019 г.

В рамките на визитата си във Ватикана, българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел проведе важна двустранна среща с кардинал Пиетро Паролин – държавен секретар на Ватикана, отговарящ за всички политически и дипломатически функции на Светия престол, и с монсеньор Пол Галахър – министър на външните работи и ватикански секретар за отношенията с държавите. Повече от час те обсъждаха отношенията между ЕС и Светия Престол с фокус върху споделените общи цели и ценности в областта на международното сътрудничество, свободата на религията, правата на човека, социалната политика и защитата на хората в нужда. Специален акцент беше поставен на ролята на новите технологии за отговор на предизвикателствата в тези области и на значението им за хората в един все по-цифровизиран свят.

Българският еврокомисар подчерта, че всъщност в цифровата ера най-трудният въпрос е да се овладее развитието на технологиите така, че те да бъдат изцяло в услуга на хората. „Убедена съм, че сме отговорни пред следващите поколения относно способността да изградим цифрово бъдеще, което поставя хората в центъра и уважава тяхното достойнство. Важно е всеки да може да използва новите технологии в ежедневието си и да съхраним възможностите за иновации в полза на човека, но и да продължим да работим за минимизиране на рисковете. Етичните правила в развитието на изкуствения интелект, медийната грамотност, борбата с фалшивите новини, незаконното съдържание и езика на омразата са области, по които можем да надградим сътрудничеството ни със Светия Престол“, заяви комисар Мария Габриел.

Комисарят открои също културата и образованието като ключови елементи на европейския подход към цифровизацията. „Радвам се, че сътрудничеството ни между Ватиканската апостолическа библиотека и европейската цифрова платформа за културно наследство Европеана доведе доцифровизирането на 199 ръкописа на Ватиканската библиотека. Ще се радвам да продължим партньорството, за да разширим наличната колекция“, заяви Мария Габриел. Тя отправи покана към членовете на Светия Престол за следваща среща в Брюксел, където да продължат детайлно разговорите за сферите на бъдещото сътрудничество.

Представителство на ЕК в България