На 17 Април 2019, екипът по проект – „Вашият глас за Европа“, изпълняван от Ямболска търговско-промишлена палата, проведе информационна кръгла маса в град Сливен, под наслов „ Май 2019- Този Път Ще Гласувам“.

Информационната среща се проведе с около 50 участника, представяйки пред широката аудитория от граждани, информация относно предстоящите избори за Европейски парламент, като популяризира основните постижения и важната роля, която Европейският парламент играе в демократичния процес на Европейския съюз.

Чрез направените презентации и дискусии, екипът на проекта успя да очертае основните постижения на Европейския парламент през последните години, за да се подобри разбирането за важната роля, която той има за нас, като граждани и за нас като част от фирми и други организации.

Проекта цели да повиши информираното участие на гражданите в предстоящите избори за Европейски Парламент, представяйки им фактическа информация, поднесена по структуриран и достъпен начин. Срещата, представи и възможност за дискусия, в която, се очерта извода, че изборите за Европейски Парламент са подходящия момент, да заявим гражданската си позиция за бъдещото развитие на Европа.

Информационни кръгли маси, ще се проведат в още 3 общински града- Ямбол, Бургас и Елхово по следния предварителен график:

град дата място час
Бургас 08.05.2019 Конферентна зала в хотел Бургас 11.00
Ямбол 09.05.2019 Конферентна зала на БЧК 11.00
Елхово 15.05.2019 Конферентна зала на читалище „Развитие“ 11.00
Публикацията е по проект „Вашият Глас за Европа- Your EU Vote“, Договор № COMM/SUBV/2018/E/0152, съфинансиран от Европейския Парламент и Ямболска Търговско – Промишлена Палата. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Ямболска Търговско – Промишлена Палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Европейския парламент.