Темите в брой 3 на нашия електронен бюлетин:
  • #Европейски избори 2019: Две неща, които трябва да направим сега, и цял куп основателни причини да ги направим – стр.2;
  • #Европейски избори 2019: Ключови дати и водещи кандидати – стр.5;
  • Ученически симулации за ЕС избори в Сливен – стр. 8;
  • Проявите за Деня на Европа в Сливен – стр. 10;
  • „Европейският съюз близо до Вас“ – пътуваща информационна кампания – стр.12;
  • Европа Директно Сливен проведе дискусия по повод #Европейски избори 2019 и представяне на актуални възможности за финансиране на бизнеса 

Бюлетина можете да прочетете или изтеглите оттук:   https://www.europedirect-sliven.eu/wp-content/uploads/2019/05/3_Europe-Direct-Sliven-Buletin-2019.pdf

Желаем Ви приятно четене и не забравяйте да отидете да гласувате в неделя 26 май за членове на Европейския парламент!