Европейската комисия предложи бюджет на ЕС в размер на 168,3 милиарда евро за 2020 г. за по-конкурентоспособна европейска икономика и за солидарност и сигурност в ЕС и извън него.

В рамките на текущия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2014—2020 г. това е седмият и последен бюджет и той функционира според зададените в посочения дългосрочен бюджет ограничения. Предназначен е за оптимизиране на финансирането за съществуващите програми, както и за новите инициативи, и за повишаване на европейската добавена стойност в съответствие с приоритетите на Комисията „Юнкер“.

Що се отнася до предложението на Комисията, парите по бюджета за 2020 г. ще отидат за следните приоритетни области:

–      конкурентоспособната икономика и младите хора;

–      засилването на сигурността и солидарността в ЕС и извън него;

–      борбата с изменението на климата.

Повече информация ще намерите в прикачения документ.