Българският еврокомисар за цифровата икономика и общество Мария Габриел откри в Букурещ най-голямото в Европа събитие в областта на цифровите технологии – Цифровата асамблея.
Форумът на високо равнище, организиран от Европейската комисия и Румънското председателство на Съвета на ЕС събра всички заинтересовани страни. Заедно с еврокомисаря Невен Мимица и министъра на телекомуникациите Александру Петреску, комисар Габриел направи преглед на постиженията на стратегията за единния цифров пазар и очерта контурите на бъдещата цифрова политика.
„Включването на гражданите в цифровата трансформация е основен приоритет на стратегията ни за цифровия единен пазар. Без това няма да има успешен преход към общество, основано на знанието, което от своя страна е условие за постигането на устойчив икономически растеж в следващите години. Цифровата промяна не е самоцел: технологичният напредък трябва да се основава на фундаменталните ни принципи и винаги да бъде в полза на нашите граждани и предприятия“, заяви българският еврокомисар при официалното откриване на асамблеята.
Мария Габриел открои три нива на действие за изграждането на справедливо цифрово общество, в което всеки има равни възможности. На първо място тя постави цифровата инфраструктура и необходимостта от целеви инвестиции. Това е една от основните цели и на новата програма „Цифрова Европа“ с бюджет от 9,2 милиарда евро по предложение на българския еврокомисар. Отвъд инфраструктурата, Мария Габриел открои нуждата от подобряване на цифровите умения, тъй като съвсем скоро 90% от работните места ще изискват базово ниво на цифрови умения. Към момента 44% от европейците не притежават такива. В новата европейска цифрова програма са заделени 700 милиона евро за придобиване на високи цифрови умения. Според комисаря, равните възможности в цифровата сфера зависят и от способността на всеки един да взима информирани решения и да може да отсява вярната от невярната информация.
Цифровият сектор дава амбициозна нова перспектива на европейските общества и икономики. Завършването на цифровия единен пазар е отговорът, който даваме, за да имаме по-голямо разнообразие от онлайн услуги на конкурентни цени, да се даде възможност на малките и средните предприятия да генерират новаторски идеи и продукти. Работихме бизнесът да се възползва от свободния поток на нелични данни, за да расте и създава работни места. Работихме за по-добра киберсигурност с цел запазване на доверието в онлайн средата. Нашата работа обаче не спира дотук. Цифровият единен пазар представлява солидна основа за бъдещето на един динамично развиващ се свят. Продължавайки да работим заедно ще можем да реализираме успешната цифрова трансформация, която работи за хората и бизнеса“, заключи българският еврокомисар Мария Габриел.
Източник и снимки: Европейската комисия