Искате ли да научите отвътре как функционира сложна международна институция като Европейския парламент? Кандидатствайте за стаж и придобийте ценен опит!

      Кандидатствайте за стаж в Европейския парламент 

Европейският парламент е важен форум за дебат и вземане на политически решения на европейско ниво. Неговите членове са пряко избрани, за да представляват интересите на европейските граждани и да гарантират, че ЕС работи по демократичен начин.

Стажантската програма на Парламента дава възможности на хора с висше образование да се запознаят отблизо с институцията и да придобият опит от работа в мултикултурна среда.

На какви изисквания трябва да отговарят кандидатите за стажове „Робер Шуман“ 
  • да бъдат на възраст над 18 години 
  • да владеят някой от езиците на ЕС и да имат много добри познания по друг език  
  • да имат диплома за завършено висше образование 
  • да не са работили за повече от два последователни месеца в институция или орган на ЕС 
  • да не са провеждали посещение с изследователска цел в секретариата на Европейския парламент в шестте месеца преди началото на стажа 

Кандидатствайте на нашата страница с предложения за стаж до 30 юни. Одобрените кандидати ще работят в Парламента от 1 октомври 2019 г. до 28 февруари 2020 г.