/Призивът от Тарту за здравословен начин на живот води до конкретни ползи за гражданите на ЕС

Призивът от Тарту за здравословен начин на живот води до конкретни ползи за гражданите на ЕС

2019-06-20T11:53:59+03:00юни 20, 2019|
 
С Призива от Тарту за насърчаване на здравословния начин на живот, Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, Витянис  Андрюкайтис, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, и Фил Хоган, комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони, поеха 15 ангажимента за насърчаване на здравословния начин на живот чрез спорта, храненето, иновациите и научните изследвания. Първите резултати показват ясно, че оттогава Комисията използва повече финансови средства, създава разбиране и събира повече знания за борба с нездравословното хранене, наднорменото тегло и липсата на физическа активност.
Днес в Брюксел тримата отговорни членове на Комисията са домакини на проява за преглед на резултатите от Призива от Тарту и на възможните по-нататъшни действия.
Основните резултати включват:

 

  • Повече финансиране: През последните две години фондовете на ЕС за насърчаване на здравословния начин на живот непрекъснато се увеличават във всички направления. Например между 2017 г. и 2019 г. бюджетът за подпомагане на проекти, насърчаващи физическата активност по глава „Спорт“ на програмата „Еразъм+“, почти се е удвоил — от 6 милиона евро на почти 11 милиона евро. През 2019 г. по линия на политиката на ЕС за насърчаване са били заделени 8 милиона евро специално за кампаниите за здравословно хранене. В допълнение към това третата здравна програма на ЕС съфинансира с 6 милиона евро съвместно действие за споделяне на най-добри практики в областта на храненето между европейските страни.
  • Повече усет и разбиране: Схемата на ЕС за хранене в училищата разполага с годишен бюджет от 250 милиона евро, с който се подпомага предлагането на плодове, зеленчуци и мляко в училищата в ЕС, и се възпитават здравословни навици на хранене. Само през учебната 2017/18 година над 20 милиона деца са се възползвали от схемата. Учителите разполагат и с комплект разработени учебни материали за стимулиране на усета и разбирането на младите европейци относно значението на храните, околната среда и ролята на земеделските стопани в нашето общество и икономика.
  • Повече знания: Сътрудничеството с други институции на ЕС и непрекъснатата подкрепа за държавите — членки на ЕС и за гражданското общество, например чрез събиране, систематизиране и споделяне на най-добри практики и факти, способстват за популяризирането на по-здравословни начини на живот. Европейската комисия приложи към Призива от Тарту нови информационни документи по държави, разработени съвместно със Световната здравна организация и съдържащи данни за физическата активност и политиките за нейното насърчаване в отделните страни от ЕС. Те имат за цел да подплатят с конкретни данни водените политики и да осигурят на отговорните за тези политики лица проверени факти, които да им помогнат да привлекат повече хора към един по-активен начин на живот.

 

Лица за контакти с медиите:
На 25 май 2018 г. Общият регламент относно защитата на данните започва да се прилага във всички държави членки на Европейския съюз. Европейската комисия е отговорна за защитата на личните данни. Всички лични данни се обработват от Представителствата на Европейската комисия съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001.

 

X