На 26 май гласувахме заедно за нов Европейски парламент. Над 50% от избирателите в ЕС подадоха своя глас, което беше най-високото ниво на избирателна активност за последните 20 години от началото на прякото избиране на депутати в ЕП. Това показа, че демокрацията в Европа е жива и хората искат европейският проект да успее.

Още през есента на 2018 г. информационен център „Европа Директно” – Сливен започна активна информационна и разяснителна кампания относно предстоящите европейски избори. Организирахме младежки дебати и симулации на избори с ученици от средните училища, които ще гласуват за първи път; публикувахме материали в местните медии, на сайта на центъра и в социалните мрежи, с цел да насочваме вниманието на местната общност за важността от това да се гласува, да се обсъжда ролята на ЕС в ежедневния живот на хората и ползата за всички нас.

Като част от тази кампания от януари до май 2019 г. информационен център „Европа Директно” – Сливен направи проучване (без претенции за представителност) сред гражданите от област Сливен, които са в избирателна възраст. Над 460 граждани от Сливен, Твърдица, Кермен, Мечкарево и други населени места, участници в дискусии и други публични събития, а също посетителите на пътуващата ни информационна обиколка, попълниха специалната листовка „Този път ще гласувам ЗА…” . Между тях имаше ученици на възраст 18+ години, които ще гласуват за първи път, пенсионери, студенти, работещи, служители, жители на малки населени места, бизнеса и т.н., всички те написаха своето мнение, което ние се опитахме да обобщим.

Формулиран като покана за приятелско споделяне „Този път ще гласувам ЗА…” предполага искреност и вдъхва доверие, отвореният му характер допуска всякакви интерпретации: от безпристрастна конкретика до емоционални обобщения, а анонимността му дава спокойствие на анкетираните за свободно изразяване на мнение.

От попълнените 468 анкети, само в 8 от тях беше заявено намерение за отказ от гласуване или мнение, че няма смисъл от това. Като цяло можем да обобщим, че въпреки разнообразните мнения и послания, написани в анкетите, всички анкетирани желаят по-добър живот и промяна в положителна посока. Откроиха се няколко по-чувствителни теми, които членовете на нашата общност поставят на дневен ред и се надяваме те да достигнат до новоизбраните членове на ЕП от България.

И макар че казваме, че „винаги може по-добре” ще се радваме на подобен въпрос, зададен на следващите избори, някои от актуалните днес отговори да липсват.

Хората като цяло се вълнуват и искат по-качествени представители в ЕП, повече ред и сигурност, по-добър стандарт, да се работи за опазването и чистотата на околната ни среда; сигурност на живота и границите на ЕС; заетост и социална политика; млади хора и образование.

Както обикновено, за пореден път се прояви и не добрата подготвеност на хората по отношение на поделянето на отговорности между национални и европейски институции.

Демонстрирани са и свръхочаквания към европейските институции и ЕС като цяло, за сметка на недостатъчна ангажираност на националните органи и на отделния гражданин.

Налични са много отговори, които звучат много общо и пожелателно.

Радостното е, че процентът на националистически и антиимигрантски настроения е пренебрежимо нисък.

Участниците в анкетата, написаха, че този път ще гласуват ЗА:

Екология, околна среда, чистота

 • По-чиста, по-зелена, по-организирана и по-богата Европа /България и Сливен/
 • Премахване на пластмасата от бита
 • По-ефективна работа за опазване на природата”
 • По-чист въздух в Европа, „Санкции за страните замърсители
 • Чистота
 • Въвеждане на строги екологични правила, строги и рестриктивни закони
 • Задължително въвеждане на екологично образование в училищата
 • По-добра градска среда
 • Закрила и грижа за животните

Европа

 • Подкрепяща се взаимно Европа
 • За да я има Европа!
 • За европейското бъдеще на България
 • Единна и сплотена Европа
 • Солидарна Европа
 • Просперираща Европа

По-добро бъдеще

 • По-добро бъдеще на нашите деца и на младите хора
 • По-сигурно бъдеще
 • По-добър живот/стандарт на живот

Борба с корупцията и намаляване на бюрокрацията;

 • Еднакви действащи закони срещу корупцията
 • По-лесни и облекчаващи гражданите бюрократични процедури
 • По-добро управление

Ред и законност

 • Закони и ред в Европа
 • Повече контрол на европейските средства
 • Демокрация
 • Равни права и задължения на всички

По-качествени хора в ЕП

 • По-съвестни, отговорни и честни хора в политиката
 • Тези, които ще защитават интересите на хората
 • По-кадърни, можещи и нови лица
 • Повече млади интелигентни хора в ЕП
 • Нови идеи
 • Млади и интелигентни българи в ЕП

ЕС по-близо до хората

 • Евродепутатите/европейските чиновници да се вслушват повече в мнението на хората”
 • Да се говори на по-разбираем език”
 • Посланията да бъдат по-разбираеми”
 • Хората на високи постове да ходят в малки населени места
 • По-малко бюрокрация

Бизнес, инвестиции: По-добра и стабилна бизнес-среда”; „По-добра инвестиционна политика”; „Повече инвестиции в България”; „Европейските средства по програми да стигат и до малките селища”; „Ефективни пазари в Европа”; „Развитие на туризма”

Младите хора („Възможност на младите да се развиват”; „Повече възможности за младите образовани хора”; „Задържане на младите хора в България”; „Равен старт за младите хора, независимо в коя страна се намират”)

Промяна („По-добрата промяна”; „Нови идеи”; „Новото”; „Нова България”);

Развитие и иновации („Европа на иновациите”; „Развитие”; „Повече възможности и реализиране на различни проекти, свързани с гражданите”

Заетост „Откриване на нови работни места”; „Подобряване на условията на труд”; „Еднакви условия на труд в целия ЕС”; „Работа за всички”)

Заплати („По-високо, по-справедливо заплащане”; „Изравняване на заплатите с другите страни в ЕС”; „По-добро заплащане на медицинските работници”)

Възрастни хора, пенсионно осигуряване „По-високи пенсии и изравняване на българските с останалите от ЕС”; „Европейски заплати и пенсии за по-добър живот”; „Увеличение на пенсията на българите”

Социална политика и здравеопазване: „По-социална Европа”; „По-добър достъп до социални услуги на възрастни и деца”; „Достъпна свобода за инвалиди”;

Сигурност, граници, миграция („По-сигурна Европа”; „Стабилна и мирна Европа”; „Спокойна Европа”; „Силна Европейска армия”; „Европа с по-сигурни граници”; „Мир и сигурност”

Здравеопазване („Подобряване на здравеопазването”, „Безплатно здравеопазване”, „Модернизиране/Високи технологии в областта на здравеопазването”, „Ще гласувам за Хора, работещи за развитие на здравеопазването и по-добро заплащане на медицинските сестри”; „Подобряване на здравето на българския народ”

Образование и спорт: „Модернизиране на образованието”; „Изравняване на образователните стандарти с водещи университети”; „Учене през целия живот/Академии за възрастни”; „Модерно образование в синхрон с останалите страни от ЕС”; „Стимулиране на частни образователни институции-училища”; “More Erasmus Plus”; „По-добро образование”; „Повече спорт в училищата”)

Свобода („Свободна, сигурна и богата Европа”)

 • Други:
 • Толерантност;
 • Културата;
 • Туризма;
 • Истината
 • Въвеждане на моделите на пътни такси и билети като в Германия
 • Да се завърнат българите в България
 • Да се раждат повече българчета
 • Да се увеличи заплащането срещу гласуване

Цялата отговорност за съдържанието на настоящата публикация е на информационен център «Европа Директно» – Сливен. Мненията изразени в нея не отразяват официалната позиция на европейските институции.

Информационен център „Европа Директно – Сливен“ е част от информационната мрежа Europe Direct и се поддържа от Фондация Европейски младежки инициативи, съфинансиран от Европейския съюз.

„Европа Директно” е информационен център, който помага на гражданите да намерят отговорите на своите въпроси за Европейския съюз. Центърът предлага всякакъв вид информация, свързана с Европейския съюз, включително за това какви са Вашите права и възможности като гражданин на Европейския съюз и как да ги използвате. Центърът може да предложи отговори на общи въпроси, а така също ако имате съвсем конкретен и специфичен въпрос може да Ви насочи към най-добрия източник на информация и консултации на европейско, национално, регионално и местно ниво.

За общи въпроси относно ЕС, можете да се свържете също и с Центъра за връзка Europe Direct или да се обадите на безплатната телефонна линия от всяка точка на Европа 00 800 67 89 10 11 или онлайн на https://europedirect.europa.eu 

Помощ и съвети за Вашия живот, работа и пътувания в ЕС може да намерите в портала «Вашата Европа» – той Ви помага да научите за правата си и да намерите практически съвети, когато пътувате из ЕС: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm