Основните европейски институции са три: Европейският Парламент, Европейската Комисия и Съветът на Европейския Съюз на държавите членки. Вижте повече информация за тях.

Европейският парламент е основният елемент на демократичната система на ЕС. Парламентът се състои от членове, избрани пряко от европейците. Заедно със Съвета, с който трябва да постигне съгласие, Европейският парламент е отговорен за разглеждане, изменение и приемане на европейското законодателство, както и за определяне на годишния бюджет на ЕС, на базата на предложения от Европейската комисия. Той също така контролира Европейската комисия – как тя осъществява политиката на ЕС и как харчи парите на данъкоплатците от бюджета на ЕС. Последните избори за Европейски парламент се проведоха във всички държави-членки в периода 23-26 май 2019 г. Оттогава функционира новият състав на ЕП. Новият председател на ЕП е Давид Сасоли.

Съветът на Европейския Съюз е институцията, представляваща правителствата на държавите членки на ЕС. Той се състои от съответните ресорни национални министри. Заедно с Европейския Парламент, с който трябва да постигне съгласие, Съветът е отговорен за разглеждане, изменение и приемане на европейското законодателство, на базата на предложения от Европейската комисия.

Европейската Комисия е „изпълнителния орган“ в системата на ЕС. Комисията предлага нови закони на Парламента и Съвета и е отговорна за прилагането на вече приетото законодателство. Комисията прилага политиките на ЕС и управлява програмите и действията на Съюза в Европа и в целия свят. Комисията се състои от по един комисар от всяка страна от ЕС, като всеки от тях отговаря за даден ресор, и се ръководи от председателя на ЕК.

Председател на Комисията

На 16 юли 2019 г. Европейският парламент избра Урсула фон дер Лайен за новия председател на Европейската комисия. Тя е първата жена – председател на ЕК.

Нейните приоритети за следващите пет години:

  • да направи Европа континент неутрален по отношение на климата
  • нов старт за миграционната политика
  • засилване на равенството между половете
  • утрояване на бюджета по програма Еразъм+
  • механизъм за правова държава в целия ЕС
  • право на инициатива на Европейския парламент
  • реформа на правилата на Шенгенското пространство и още много…

Тук можете да прочетете встъпителното слово на новоизбрания председател на Европейската комисия на Урсула фон дер Лайен по време на пленарното заседание на Европейския парламент на 16 юли. В приложените документи ще откриете и Политически насоки за следващата Европейска комисия (2019—2024 г.) – „Съюз с по-големи амбиции: Моята програма за Европа“.

Допълнителна информация за Урсула фон дер Лайен ще откриете на специалната страница тук.

Г-жа фон дер Лайен ще трябва да сформира екип от еврокомисари въз основа на номинации от европейските столици. Компетентността и способностите на кандидатите за комисари ще бъдат преценени в серия от изслушвания на парламентарните комисии в ЕП през септември-октомври. След това евродепутатите ще се произнесат по цялостния състав на Европейската комисия при пленарно гласуване в края на октомври.

Членове на Европейската комисия

Европейски комисари

Съветът на Европейския съюз, в съгласие с новоизбрания председател на Комисията, приема списък от кандидати за членове на Комисията — по един за всяка държава членка.

Преди новите еврокомисари да могат да заемат постовете си, те ще трябва да преминат през публични изслушвания в Европейския парламент през септември и октомври.

Как ще протекат изслушванията

След като Съветът на Европейския съюз одобри крайния списък на кандидатите за комисари, г-жа фон дер Лайен ще представи своя екип, включително разпределението на ресорите.

Парламентът ще организира изслушвания на предложените кандидати, за да направи оценка на техните умения и квалификации за постовете, които се очаква да заемат.

Всеки кандидат ще бъде поканен на тричасово изслушване пред парламентарните комисии, които се занимават с неговия ресор. След изслушването, което ще бъде предавано на живо онлайн, комисиите на ЕП ще подготвят своята оценка за кандидата. Оценката ще бъде финализирана от Председателския съвет, включващ председателя на Парламента и лидерите на политическите групи.

Понякога изслушванията водят до оттеглянето на кандидат или промяна в ресорите. През 2014 г., например, словенската кандидатка за ресора енергетика Аленка Братушек оттегли кандидатурата си след отрицателна оценка от парламентарните комисии по енергетика и околна среда.

След приключването на изслушванията Парламентът трябва да гласува официално одобрение на целия състав на Комисията. Това би позволило на новите еврокомисари да започнат работа. Процесът като цяло осигурява легитимност на действията на бъдещия изпълнителен орган на ЕС.

Урсула фон дер Лайен и Бойко Борисов

На 29 август новоизбраният председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посети София, където се срещна с Министър-председателя Бойко Борисов.

Нейното посещение в България е  част от консултациите, които тя провежда с лидерите на държавите членки на ЕС преди представянето на пълния състав на новата Комисия за одобрение пред Европейския парламент.

При пристигането си в България, г-жа Фон дер Лайен заяви: „Тук съм, за да чуя какви са приоритетите и очакванията на България. Имаме нужда от усилията и приноса на всички държави-членки, защото предизвикателствата пред ЕС са много – като започнем от цифровизацията и стигнем до климатичните промени. Какво е важно да направим? Трябва да инвестираме в образованието и иновациите, от изключителна важност е да съумеем да създадем нови възможности за младите хора.“

Оставаме в очакване да разберем кои ще са кандидатите за членове на Европейската комисия от всяка страна-членка, и особено кой ще бъде номиниран за български еврокомисар.