Европейската комисия успешно изпробва нова схема за насърчаване на мобилността на хората на изкуството и културните дейци. i-Portunus — пилотен проект, финансиран по линия на програмата на ЕС „Творческа Европа“, е конкретен резултат от приетата през 2018 г. нова европейска програма за култура. С бюджет от 1 милион евро през 2019 г. i-Portunus финансира 343 лица от сферата на изкуството и културни дейци, занимаващи се със сценични или изобразителни изкуства, от 36 държави, за да работят в чужбина за период от 15 до 85 дни.

За да могат да получат помощ по линия на i-Portunus, кандидатите трябваше да докажат наличието на конкретна и точно определена цел, като развиване на международно сътрудничество, престой, свързан с творческа дейност или професионално развитие в страната на местоназначение. Между април и септември 2019 г. бяха получени над 3 200 заявления за помощ от хора на изкуството и културни дейци.

Отзивите от участниците и секторите на културата бе много положителна. i-Portunus бе най-популярна сред младите и новоутвърждаващите се хора на изкуството.

През 2020 г. Комисията ще инвестира още 1,5 милиона евро в два подобни опита. След това въз основа на резултатите и препоръките от всички пилотни проекти ще бъде определено постоянното действие, предложено за следващата програма „Творческа Европа“ за периода 2021—2027 г.

Повече информация ще откриете в прикачения документ.