Евродепутатите приеха промени във Фонда за солидарност ЕФПГ, така че да включва подкрепа за работници засегнати от оттегляне на Обединеното кралство от ЕС без сделка.

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията финансира активни политики в областта на труда, като преквалификацията на отделни работници, съвети за професионалното развитие, обучения, надбавки за преместване или за започване на бизнес. Към момента, правителствата на ЕС могат да кандидатстват за средства по линия на ЕФПГ за работници и самостоятелно заети лица, които са загубили работата си в резултат на глобализация или икономическа криза.

Промените одобрени днес от Европейския парламент уточняват, че съкращението на група от работници и индивидуални лица в резултат на значителни отражения върху бизнес модели, растежа и заетостта, причинени от оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС без споразумение, трябва да попадат също в обхвата на ЕФПГ.

Законодателството беше прието с 516 гласа „за“ срещу 23 гласа „против“ и 17 „въздържал се“

Промените в регламента ще влязат в сила в деня, след който Договорите спрат да се прилагат за Обединеното кралство, в случай че няма споразумение за оттегляне. Настоящият регламент, обаче, не се прилага ако се сключи споразумение преди датата на оттегляне на Обединеното кралство.

Бързи факти

Държавите членки и Европейският парламент трябва да одобрят всички заявления за помощи по ЕФПГ. След като те бъдат одобрени, ЕС покрива 60%, а държавите от ЕС останалите 40%. От 2007 г. насам, 70 000 работници са получили финансова помощ по линия на ЕФПГ.

Източник: Европейски парламент