Европейската комисия публикува препоръки от експертна група относно начините за трансформиране на енергоемките отрасли на ЕС, така че те да допринесат за постигането на общоевропейските цели за кръгова и неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. Тези цели бяха изложени в стратегията на Комисията „Чиста планета за всички“ през ноември 2018 г.

Експертната група обединява представители на 11 отрасъла, които съставляват повече от половината от потреблението на енергия в промишлеността на ЕС, като например производството на алуминий, стомана и цимент. Те разработиха политическа рамка, чиято цел е да се постигне точният баланс между европейските амбиции в областта на климата и необходимостта нашата промишленост да запази конкурентоспособността си. Техният принос ще бъде включен в бъдещия Европейски зелен курс на Комисията и в промишлената стратегия на ЕС.

Препоръките включват действия, които биха могли да изпратят правилните пазарни сигнали, за да се привлекат нови инвестиции и да се помогне на дружествата да приложат разходоефективни решения за постигане на неутралност по отношение на климата. В тях също така се набляга върху необходимостта да се гарантира справедлив преход, подчертава се, че е важно работниците да придобият необходимите умения за бъдещето и да се помогне на общностите, които зависят от тези отрасли, да управляват прехода.

Повече информация ще откриете в прикачения документ.