Експерти от ОИСР и Европейската обсерватория за здравни системи и политики изготвиха общо 30 здравни профила на държавите от ЕС, Исландия и Норвегия. Здравните профили в рамките на цикъла Състояние на здравеопазването в ЕС имат за цел да се съберат на едно място знания и информация за здравната система на всяка държава, които позволяват извършването на сравнения между страните от Съюза.

Здравните профили на държавите съдържат подробна информация, обхващаща актуалните предизвикателства и съответните мерки в областта на здравната политика във всяка страна. При изготвянето на всеки профил е търсен баланс между задълбоченост и сбитост, за да може анализът да е достъпен и полезен за широка аудитория. След първото си издание през 2017 г. здравните профили на държавите се превърнаха в основен източник на знания и информация сред работещите в областта на здравната политика в ЕС.

В здравните профили на държавите задълбочено се анализират здравните им системи и тяхната ефективност, достъпност и устойчивост, здравето на населението и важните рискови фактори.

В придружаващия доклад се посочват някои от най-силно изразените тенденции в трансформацията на нашите здравни системи:

  • Една от сериозните заплахи за общественото здраве в цяла Европа са колебанията относно ваксинацията.
  • В резултат на цифровата трансформация на насърчаването на здравето и профилактиката на заболяванията може да има печеливши и губещи – хората, за които мобилните и др. цифрови средства биха принесли най-голяма полза, може да нямат лесен достъп до такива средства.
  • В ЕС достъпът до здравни грижи все още не е равномерен.
  • Голям потенциал за повишаване на устойчивостта на здравните системи се крие в иновациите по отношение на необходимия набор от умения на здравните работници.
  • Държавите членки могат да си сътрудничат и в областта на продуктовия жизнен цикъл на лекарствата, за да се осигуряват безопасни, ефективни и достъпни терапии.

Повече информация ще откриете в прикачения документ.

Здравните профили на държавите, вкл. на България, придружаващият доклад и по-подробни сведения са публикувани тук.