Очаква се близо 20 000 младежи на 18-годишна възраст да получат безплатна абонаментна карта за пътуване в рамките на четвъртото издание на DiscoverEU, за което бяха получени около 75 000 кандидатури от цяла Европа. Тези млади европейци, подбрани въз основа на утвърдени критерии и съответните квоти за страните членки, могат да пътуват между 1 април и 31 октомври 2020 г. за период до 30 дни.

Комисар Мария Габриел, отговаряща за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, отбеляза: Пътуването из Европа, по време на което срещаш млади хора от други страни, води до засилване на разбирателството между отделните култури, подобряване на езиковите умения и повишаване на самочувствието. Заедно с дейностите за солидарност и доброволчество, финансирани от Европейския корпус за солидарност, DiscoverEU е неоценима инициатива за неформално учене.

Успешните кандидати ще бъдат уведомени и ще могат да започнат уреждането на пътуванията си. По принцип младежите пътуват с влак. За да се гарантира обаче приобщаващ достъп в рамките на целия континент, могат да се използват и други видове транспорт, като автобуси, фериботи, а по изключение — и самолети. С картата за пътуване участниците получават и подкрепа и насоки, например за устойчиво пътуване. Младите хора се приканват да станат посланици на DiscoverEU и да разкажат за преживяното от тях.

Всички участници се приканват да участват в сборни срещи по линия на DiscoverEU, които ще се състоят на различни места в Европа през лятото и на които се разглеждат определени въпроси — например темата на DiscoverEU за 2020 г. е устойчива и екологосъобразна Европа.

Повече информация ще намерите в прикачения документ.

Източник: Европейската комисия