В публикувания годишен доклад за 2018 г. относно програма „Еразъм  +“ е посочено, че през последните три десетилетия над 10 милиона души са участвали в инициатива, белязала жизнения път на много от тях.

По време на откриването на мероприятие с участието на заинтересованите страни относно новата програма „Еразъм +“, което се състоя днес в Брюксел, комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: За младото ни поколение програмата „Еразъм +“ се превърна в портал към Европа и към света. Тя е едно от най-осезаемите постижения на ЕС: обединява народите на континента, създава чувство за принадлежност и солидарност, повишава квалификациите и подобрява перспективите на участниците.

През 2018 г. беше отбелязана още една рекордна година с бюджет в размер на 2,8 милиарда евро, който представлява 10-процентно увеличение на финансирането спрямо 2017 г. През 2018 г. по линия на „Еразъм +“ са финансирани над 23 500 проекта и като цяло е получена подкрепа за мобилността на повече от 850 000 студенти, чираци, преподаватели и специалисти, работещи с младежи.

Освен студентите и университетските служители, програма „Еразъм +“ подпомогна 40 000 учители и училищни служители, 148 000 учащи се в областта на професионалното образование и обучение, 8 400 служители в областта на образованието за възрастни и 155 000 младежи и специалисти, работещи с младежи.

През май 2018 г. Комисията представи предложението си за амбициозна нова програма „Еразъм“, насочена към удвояване на средствата до 30 милиарда евро в следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. Целта е програмата да стане още по-приобщаваща, по-международна и по-достъпна за хора от различни среди.

Повече информация ще намерите в прикачения документ.