От 1-ви февруари, броят и разпределението на местата в Парламента се променя след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС.

От 1-ви февруари, Европейския парламент ще има 705 места, в сравнение с предишните 751 (максималният позволен брой в договорите на ЕС) преди оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС на 31 януари 2020 г.

От общо 73 места на Обединеното кралство, 27 са преразпределени на други държави, като останалите 46 ще бъдат запазени в резерв за възможни бъдещи разширения.

Кои са новите евродепутати?

Всички нови евродепутати бяха избрани по време на европейските избори през май 2019 г.

В зависимост от националните правила, някои имена вече бяха потвърдени, докато други все още се очаква да бъдат получени. Можете да намерите всички настоящи евродепутати на специалната уебстраница на Европейския парламент.

Разпределение на местата: няма губещи

Преразпределението на местата гарантира, че нито една страна на ЕС няма да изгуби никакви места, докато някои ще получат от едно до пет места, за да се адресира недостатъчното представителство след демографските развития в държавите членки.

Новото разпределение взема предвид размера на населението на държавите членки, както и необходимостта от минимално представителство за европейските граждани в по-малките страни.

Принципът на „регресивна пропорционалност“ означава, че по-малките страни имат по-малко членове на ЕП от големите страни, но и също, че евродепутатите от по-големите страни представляват повече граждани от техните колеги от по-малките страни.

Следващи стъпки

Парламентът ще продължи да оказва влияние на преговорите относно бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство. Брекзит ще засегне и състава на комисиите и междупарламентарните делегации на ЕП. За да научите повече, можете да прочетете нашата информационна бележка.

Източник: Европейски парламент