Европейската комисия публикува препоръка към Съвета за започване на преговори за ново партньорство с Обединеното кралство.

Препоръката се основава на съществуващите насоки и заключения на Европейския съвет, както и на Политическата декларация, договорена между ЕС и Обединеното кралство през октомври 2019 г.

Тя включва всеобхватно предложение за указания за водене на преговори, в което се определят обхватът и условията на бъдещото партньорство, което Европейският съюз предвижда да има с Обединеното кралство. Тези указания обхващат всички области от интерес за преговорите, включително търговското и икономическото сътрудничество, правоприлагането и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, външната политика, сигурността и отбраната, участието в програми на Съюза, както и други тематични области на сътрудничество. Специална глава относно управлението очертава цялостна рамка за управление, обхващаща всички области на икономическото сътрудничество и сътрудничеството в сферата на сигурността.

Като преговарящ от страна на ЕС Комисията възнамерява да продължи да работи в тясно сътрудничество със Съвета и неговите подготвителни органи, както и с Европейския парламент, какъвто беше случаят и по време на преговорите за Споразумението за оттегляне.

Съветът ще трябва да приеме проекта на указания за водене на преговори. Това официално ще упълномощи Комисията да започне преговорите като преговарящ от името на Съюза.

Подробности ще намерите в прикачения документ.