Интернет е световна мрежа, която съдържа огромно количество информация. Това е едно невероятно забавно място, в което могат да се вършат много приятни неща. В същото време обаче Интернет крие рискове и опасности. В мрежата се включват, за съжаление, и хора с лоши намерения. Никой не е застрахован от това да попадне в онлайн измама или да стане жертва на изнудване или трафик на хора с цел трудова или сексуална експлоатация. Затова е необходимо всички ние да повишаваме своята култура на онлайн безопасността, да бъдем внимателни в своите действия онлайн и отговорни родители към децата си.

С това на какви рискове в глобалната мрежа са изложени днес хората, особено подрастващите и младежите, дискутирахме със студенти от Медицински университет – Варна, Филиал Сливен и Технически университет – София, Филиал и Колеж – Сливен на 25 и 27 февруари 2020 г.

Инициативата се организира от Информационен център „Европа Директно” – Сливен и Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен и има за цел превенция, противодействие и предотвратяване на престъплението трафик на хора и насърчаване на по-безопасното и по-отговорно използване на интернет.

В рамките на дискусионните форуми младите хора получиха информация за актуалните форми и тенденции при престъплението трафик на хора с фокус връзките с киберпрестъпността, в контекста на новите модели на експлоатация, включващи порнография, използване на уебкамери на живо и дистанционна сексуална злоупотреба на живо.

Беше поставен акцент върху сексуалната експлоатация, която продължава да бъде най-често докладваната форма на трафик в Европейския съюз. Според последни доклади на Европейската комисия жертвите се експлоатират в секс индустрията и развлекателния бизнес, което се улеснява от бързото развитие на технологиите и използването на интернет за рекламни услуги и набиране на жертви.

Подробна информация беше предоставена и за методите на въвличане в трудова експлоатация, която засяга на първо място лица от мъжки пол, както и за механизмите за контролиране на жертвите. Според Европол „престъпните организации допринасят за задоволяването на нарастващото търсене на евтина работна ръка в много държави членки и използват различията в трудовото законодателство, като организират експлоатацията на жертвите в сивата зона между законната заетост и трудовата експлоатация.”

Надяваме се, че тази инициатива е полезна за младите хора и те ще предадат получената ценна информация и съвети на своите приятели, колеги и роднини как да разпознават и да се предпазват от онлайн престъпленията и трафика на хора, в които може да попадне всеки.