„От края на Втората световна война не сме се сблъсквали с толкова драматична криза“, заяви председателят на Европейския парламент Дейвид Сасоли, като обеща, че ЕП ще работи бързо по пакета за помощ за последиците от Covid-19, представен от Европейската комисия.

Той се състои се от:
🔷 подкрепа за здравните системи на страните от ЕС;
🔷 подкрепа за работните места, предприятията и икономиката;
🔷 в допълнение към ангажиментите, поети от държавите членки, поне 37 милиарда евро са готови и налични от бюджета на ЕС.

За повече подробности, вижте тук http://epfacebook.eu/qputhttp://epfacebook.eu/qpuu и http://epfacebook.eu/qpuv. Пълното предложение на Комисията можете да намерите тук: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_459